VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LƯ
 MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE

Trí tuệ tạo nguồn lực

* Tp.Hồ Chí Minh : 97 Trần Quang Diệu P14. Q3. Xem đường đi
* Thủ đô Hà Nội: 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa. Tầng 3, Pḥng 305 - Tel: 04 62 752 399
* Tp. Đà Nẵng: 63 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu. Xem đường đi
08 62 943 855 - 08 62 943 817 - 08 62 909 171 - 08 62 909 204

Websites: www.daotaoceo.com; www.mqi.vn; www.mqivietnam.com; Email: mqiceo@yahoo.com.vn

Trang chủ Đào tạo Tư vấn Nghiên cứu chuyển giao H́nh ảnh Đăng kư học - tư vấn
Trang chủ Đào tạo Chi tiết
T́m kiếm
www.Daotaoceo.com
Google
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC
1. CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
2. CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
3. KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
4. TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT GIỎI
5. QUẢN ĐỐC GIỎI
6. CHUYÊN VIÊN ISO 9001- 14001- OHSAS 18001 (GIÁM ĐỐC CHÁT LƯỢNG)
7. KHÓA HỌC QA/QC (ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG)
8. ĐÀO TẠO - TƯ VẤN LEAN
9. LEAN 6 SIGMA - MQI
10. HỘI THẢO CHUYÊN VIÊN ISO
11. NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015
12. ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LƯ CẤP TRUNG (MIDDLE MANAGERS)
13. KHÓA HỌC KỸ NĂNG ÁP DỤNG LEAN ( LEAN MANUFACTURING)
14. ISO 22000 : 2005 & HACCP HTQLAT. THỰC PHẨM
15. NHÓM KSCL. - QCC
16. ISO 31000: 2009 & ISO 31010: 2009 QUẢN LƯ RỦI RO - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO
17. TƯ VẤN BỘ CHUYÊN ĐỀ
18. TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG DOANH NGHIỆP
19. CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO 5S
20. LEAN CHO CHUYỀN TRƯỞNG
21. HSE (CHUYÊN VIÊN AN TOÀN - SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG)
22. TQM - QLCL. TOÀN DIỆN
23. TƯ VẤN ISO 9001: 2015
KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

CHUYÊN VIÊN ISO

QA/QC

QUẢN ĐỐC GIỎI

TỔ TRƯỞNG GIỎI

HSE

ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
*HCM
Mr Lâm: 0939 326 125
Ms Trinh: 01688 789 363
Ms. Ngọc Anh: 0937 596 473

*HÀ NỘI
Mr Lâm: 0939 326 125
Ms. Hồng: 0984 589 714
Ms. Lan Anh: 01665 147 065

*ĐÀ NẴNG
LH: Mr. Lâm 0939 326 125

*QUY NHƠN
Ms. Trinh 08 62 943 855

*CẦN THƠ
Mr. Thế 0909 512 149
THỐNG KÊ

CHUYÊN VIÊN ISO 9001- 14001- OHSAS 18001 (GIÁM ĐỐC CHÁT LƯỢNG)

CHUYÊN VIÊN ISO - MQI

 ĐẲNG CẤP LUÔN KHẲNG ĐỊNH

Peter M. Senge chuyên gia về nhân sự đă nói:' Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ ' Khoá học Chuyên viên ISO 9001 - 14001 - OHSAS 18001 là một khóa học như vậy. Nhằm điều hành kết nối các nguồn lực theo 3 chuẩn (Chất lượng - Môi trường - An toàn sức khỏe). Đây là lợi thế độc đáo cho bạn làm đúng ngay từ đầu trong bất kỳ công việc nào. Tư duy hệ thống dùng để lập kế hoạch theo ISO quyết định 90% sự thành công của bạn

 Đây là một khóa học cơ bản cho mọi cán bộ quản lư. Sự khác biệt là học viên học ở MQI có đủ năng lực để làm việc hiệu quả theo 3 chuẩn. Khóa học làm thay đổi cách nghĩ, cách làm việc của bạn đạt tối ưu trên nền tảng phát triển năng lực bản thân một cách hoàn thiện nhất. Nó không phải là cách điều hành truyền thống theo kiểu 'chữa cháy'. Mà là  điều hành theo nguyên tắc: LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU.

 Chuyên viên ISO (9001: 2015 - 14001: 2015 - OHSAS 18001: 2007) là khóa học cấp thiết đối với tất cả cán bộ quản lư, dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp. Hệ thống quản lư tích hợp 3 chuẩn ISO 9001- 14001-OHSAS 18001 tập trung vào Làm đúng ngay từ đầu, tạo tiền đề cho vận hành tư duy đột phá. Cách tiếp cận hệ thống An toàn sức khỏe - Môi trường - Chất lượng với chi phí thấp nhất là cách tiếp cận tối ưu trong điều hành.  Khóa học cho bạn đủ năng lực làm việc đạt hiệu quả cao, có lợi thế trong nhận việc làm, v́ chứng chỉ có thương hiệu mạnh.

 Bộ ISO 9001:2015 có những nội dung cơ bản như sau:

 1.  Bối cảnh của tổ chức là đầu vào cho lập chiến lược và hoạch định;
 2.  Cấu trúc phù hợp với quá tŕnh tác nghiệp của tổ chức;
 3.  Tư duy tiếp cận rủi ro - cơ hội được tính đến trong hoạch định;
 4.  Các công cụ hỗ trợ cho HTQLCL được mở rộng và hoàn thiện;
 5.  Các quá tŕnh tác nghiệp trong điều khoản 8 được bổ sung đầy đủ.

  Peter M. Senge chuyên gia nhân sự đă nói: ' Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ'.

Học Chuyên viên ISO do MQI đào tạo sau 3 năm, bạn sẽ có năng lực bằng một người đă làm việc 10 năm chưa học ISO. Điều được ghi nhận qua việc MQI khảo sát từ học viên. Hơn 90% tân cử nhân và kỹ sư đă có việc làm phù hợp sau khi học chuyên viên ISO tại MQI.

Khác biệt của khóa học là:

 • 2 buổi học sau cùng của ISO 9001: 2015 được giảng khi học viên đă có kiến thức về 3 chuẩn: Sức khỏe - Môi trường - Chi phí thấp nhất để tích hợp vào điều khoản 8.5.1 tạo thành hệ thống tích hợp 5 chuẩn là nét độc đáo của chương tŕnh được giảng viên và học viên thực hiện theo phương pháp kiến tạo (Contructivism theory) tạo hiệu quả cao trong ứng dụng ISO. Đảm bảo học viên đủ năng lực làm việc hiệu quả.
 • Các học viên được lưu file mềm các tài liệu do MQI   tư vấn thành công cho hơn 800 doanh nghiệp.

Chương tŕnh do các chuyên gia có nhiều trải nghiệm trong tư vấn các doanh nghiệp thực hiện.

Chuyên đề Sản xuất tinh gọn (gọi tắt là Lean), cỗ máy làm biến đổi năng suất - chất lượng trong doanh nghiệp được giảng dạy trong chứng chỉ này.

Đối tượng: CB quản lư  Hành chính - Nhân sự - Kế hoạch -   Marketing - Kinh doanh - Quản lư hệ thống - Quản đốc. Đặc biệt là các bạn sinh viên sắp ra trường sẽ có lợi thế trong t́m và nhận việc làm phù hợp.

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ SỐ BUỔI
HỌC
CHUYÊN GIA
GHI CHÚ
1 Hệ thống quản lư chất lượng ISO 9001: 2015
- Phương pháp luận về quản lư hệ thống và quản lư chất lượng. Trách nhiệm – quyền hạn CV ISO.
- Khai thác hệ thống các nguồn lực, giới thiệu ISO 9001
- Diễn giải, phân tích 10 điều khoản và mối tương tác của chúng
- Hướng dẫn biên soạn và vận hành tài liệu theo quy định ISO 9001:2015
- Hướng dẫn biên soạn và vận hành tài liệu theo quy định ISO 9001:2015
- Hướng dẫn triển khai, vận hành và biên soạn quy tŕnh kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
6
Vt.Ts. Bùi
B́nh Thế
Bài tập làm ở nhà
2 Hệ thống ISO 14001: 2015 - OHSAS 18001
- Phân tích các điều khoản và nội dung TC ISO 14001:2015
- Phân tích các điều khoản và nội dung TC OHSAS 18001:2007
- Đánh giá thực hiện chiến lược kinh doanh, cách vẽ và phân tích các điều khoản
4
ThS.LA.DNV
Kiều Văn Tôn
Làm bài tập tại lớp
3 Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing - LM)
- 10 công cụ lean, tạo tư duy đột phá cho tăng năng xuất lao động (5S, Chuyển đổi nhanh, Ḍng giá trị gia tăng liên tục, Sản xuất kéo, Sản xuất theo Ô, Cân bằng sản xuất, Nhịp thời gian, Tiêu chuẩn hóa công việc, Nhà máy hiển thị, Kaizen)
- Triển khai, áp dụng Lean manufacturing trong doanh nghiệp
2
Ts. Nguyễn Hoàng Chương Bài tập ở nhà
4
Đánh giá viên nội bộ ( Internal Auditor)
- Năng lực và các kỹ năng của đánh giá viên
- Các h́nh thức & nguyên tắc đánh giá, phương pháp đánh giá
- Lập chương tŕnh đánh giá
- Thực hành các t́nh huống đánh giá
- Viết báo cáo cho các điểm phát hiện
- Theo dơi và đánh giá các hành động khắc phục sau đánh giá
Trao Certificate of Achievement
4
ThS. Kiều Văn Tôn
Vt.Ts. Bùi B́nh Thế
Bài tập cuối khóa

Total 16


 •   Học viên được cấp  chứng chỉ, chứng nhận có giá trị theo chuẩn quốc tế, không thời hạn. Đây là chứng chỉ có uy tín đối với doanh nghiệp.


SPECIALIST  ISO 9001-14001 - OHSAS 18001
 và chứng nhận:
- AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001-14001-OHSAS 18001

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên được tư vấn miễn phí trong quá tŕnh áp dụng, thời gian tư vấn 2h/ngày/học viên(giờ hành chính). Học viên có nhu cầu, vui ḷng liên hệ văn pḥng Viện để sắp xếp thời gian tư vấn.

- Học phí + Tài liệu + Tea break : 3 300 000đ/hv/16 buổi (buổi = 3 giờ)
- Pḥng học và trang thiết bị hiện đại có tài liệu - biểu mẫu dẫn chứng đầy đủ
- Học viên có năng lực thiết kế tài liệu đạt 5 chuẩn cho công ty.

ƯU ĐĂI:

- Giảm c̣n 3 000 000VNĐ/khóa khi nộp học phí trước 1 tuần
- Giảm c̣n 2 850 000VNĐ/khóa nếu đăng kư nhóm >= 3 người
- Giảm c̣n 2 500 000VNĐ/khóa khi nộp trước 1 tuần (dành cho sinh viên)
- Giảm c̣n 2 300 000VNĐ/khóa nếu đăng kư nhóm >= 3 người (dành cho sinh viên)
- Học viên được nộp học phí 2 lần (áp dụng cho các trường hợp trên)

Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

 1. Đến VP. MQI, pḥng 101 số 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp. HCM
 2. Nộp học phí vào tài khoản của MQI: Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LƯ, STK 24247469, Ngân hàng ACB, PGD Maximark Cộng Ḥa. Giữa biên lai và thông báo cho MQI
  - Nội dung nộp học phí: Tên người học_số điện thoại_tên khóa học
  VD: Nguyễn Văn A_sđt_nộp học phí lớp Chuyên Viên ISO.

Địa điểm học : VP Viện Tại Tp HCM, tại Hà Nội và Đà Nẵng Clik mục Đăng kư và ghi yêu cầu. Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch khai giảng cho từng nơi.

  MQI đă đào tạo - tư vấn về quản lư cho hơn 800 doanh nghiệp.

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TẠI TP. HCM - ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI

Chứng chỉ Đánh giá Nội bộ và chứng chỉ Chuyên viên ISO
(Có giá trị không thời hạn, chuẩn quốc tế có giá trị toàn quốc)


       
ĐĂNG KƯ HỌC


Ban tư vấn- đào tạo

Hỗ trợ: 08.62 909 204


                                                  HỖ TRỢ TIN HỌC

  Mr. Long 0903 537 760

TƯ VẤN ISO 9001:2015 & LEAN
TRONG MAY XUẤT KHẨU
ĐẢM BẢO TĂNG NSLĐ 20%

SÁNG TẠO-ĐỘT PHÁ

LIÊN HỆ

 VT.TS. BÙI B̀NH THẾ

   0909 512 149

Mr. Lâm 0939326125

Đối tác MQI

Copyright © by MQI VietNam, All rights reserved.