VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LƯ
 MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE

Trí tuệ tạo nguồn lực

Địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu P14. Q3. Tp Hồ Chí Minh (Bệnh viện An Sinh  chéo 50m)
ĐT:  08. 62 943 855 - 08. 62 943 817 - 08. 62 909 171 - 08 62 909 204.
Websites: www.mqi.vn; www.mqivietnam.com; www.daotaoceo.com; Email: mqiceo@yahoo.com.vn

Trang chủ Đào tạo Tư vấn Nghiên cứu chuyển giao H́nh ảnh Đăng kư học - tư vấn
Trang chủ Tư vấn Chi tiết
T́m kiếm
www.Daotaoceo.com
Google
Lịch khai giảng các khóa học
1. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) - MQI. Kiến tạo tư duy đột phá..., KG:19/4/2014
2. NHÓM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG(QCC)- MQI. Làm nên kỳ tích cho SAMSUNG
3. GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ(CHRO) - MQI. Người kiến tạo đội ngũ nhân sự đủ năng lực... KG.19/4/2014
4. CHUYÊN VIÊN ISO 9001- 14001- OHSAS 18001 (GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG) - MQI, KG 23/4/2014. CV. ISO 22000: 2005
5. QA/QC - MQI. Tạo lợi thế có việc làm ngay. KHAI GIẢNG 06-05-2014
6. SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING) - MQI
7. QUẢN LƯ DỰ ÁN (PMBOK), KG hàng tháng.
8. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM (BABOK) KG hàng tháng.
9. SỨC MẠNH CỦA ĐỔI MỚI QUẢN LƯ. Theo HĐ đào tạo.
10. TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT GIỎI, Khai giảng 17 - 05 - 2014, nâng cao năng suất - chất lượng - thu nhập
11. TƯ VẤN ISO, GIẢI PHÁP QUẢN LƯ - MQI, Tư duy đột phá - Phát triển vượt trội
12. KIẾN TẠO TƯ DUY ĐỘT PHÁ - MQI. Bạn có muốn vượt trội không? Bằng cách nào?
13. CÁC KHÓA HỌC TIN HỌC
14. NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ,THƯ KƯ ISO, KG: 23 - 04 - 2014.
15. QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM).
*Mô h́nh quản lư tối ưu
16. KIỂM SOÁT QUÁ TR̀NH BẰNG THỐNG KÊ - CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG(SPC- QI); Sản xuất không lỗi - Tăng năng suất - Giảm chi phí
Chương tŕnh đặc biệt

Giám đốc điều hành

Giám đốc nhân sự

Kiến tạo đột phá

Chuyên viên ISO

Quản lư dự án(PMBOK)

ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
Liên hệ từ 8h-18h trừ CN
*
Tp. HCM
LH: Ms. Ngọc 0932 744 367

* B́nh Định & Miền Trung
LH: Mr. Kỳ,  0975 380 222

* Tp HCM,V Tàu,Cần Thơ...
LH: Mr.Lâm , 0939 326 125

* Tp.Sóc Trăng-Tx.Ngă Bảy
LH: Mr. Luân, 0939 860 850

* Tp. Vinh - TP. Hà Tĩnh

LH: Mr. Lâm, 0914 237 788

* Tp.Cà Mau

LH: Mr. Linh, 0903 676 339
Thống kê

Tư vấn hệ thống quản lư chất lượng tích hợp ISO 9001- 14001- OHSAS 18001

  Tư vấn ISO 9001 - 14001- OHSAS 18001 được hiểu là quá tŕnh chuyên gia tư vấn viết các quy tŕnh theo yêu cầu của ISO quy định và sổ tay chất lượng, Chính sách Chất lượng. Các cán bộ quản lư nghiệp vụ theo hướng dẫn của chuyên gia tư vấn viết các quy tŕnh tác nghiệp. Sau đó họ cùng chuyên gia tư vấn thực hiện soát xét để tạo giá trị gia tăng cho tài liệu. Nhằm thức hiện đúng ngay từ đầu.

  Có như vậy chất lượng của đội ngũ cán bộ mới được nâng cao và đủ năng lực vận hành HTQL ISO... đạt hiệu quả mong đợi.

Tư vấn ISO là quá tŕnh năng cao năng lực điều hành của CBQL. Chứ không phải là việc mua giấy chứng nhận như một số lớn các doanh nghiệp đang làm.

 Qui tŕnh tư vấn được thực hiện như sau :

 1. Cty gửi Email hoặc Fax phiếu yêu cầu đào tạo - tư vấn ISO cho VP Viện
( dowload form mẫu phiếu yêu cầu đào tạo - tư vấn iso trong mục Đăng kư)


 2.  Viện gửi Email phiếu báo giá chương tŕnh tư vấn cho Cty.

 3.   Hai bên trao đổi và đi đến thỏa thuận về thời gian và giá trị hợp đồng.

 4.   Viện Email dự thảo hợp đồng - Hai bên đàm phán và kư kết hợp đồng.

 5.   Hợp đồng được triển khai theo lịch đă thỏa thuận giữa hai bên.

Xem chi tiết:

NỘI DUNG TƯ VẤN ISO 9001: 2008 Thực hiện từ 6 - 9 tháng.
 Mức độ chi tiết của chương tŕnh sẽ tùy thuộc vào loại sản phẩm và quy mô của cty.
 Liên hệ: Ms. Ngọc: 08 62 943 855, TS. Bùi B́nh Thế  0909 512 149, Chuyên gia tư vấn ISO.

  Email: mqithe@yahoo.com.vn

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Số
ngày

Điều khoản

A. Đào tạo ISO 9001: 2008

1 Lư luận cơ bản của quản lư hệ thống. Nghiên cứu,
thiết lập tài liệu và điều hành theo ISO 9001: 2008 ,số buổi - buổi = 03 giờ
4  
2

Kiểm soát hệ thống bằng thống kê. ( SPC ) và cải tiến chất lượng ( số buổi)

2
 
3 Đánh giá nội bộ ( số buổi)
2  
4 Tài liệu ISO 9000: 2005; ISO 9001: 2008; ISO 19011 ( Tài liệu Photo )    
5 Tài liệu biên soạn của MQI ( tiền photo )    
6 Cấp chứng nhận: Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ ISO 9001: 2008
( Awarenss – Internal Auditor – AIA )
   
B. Chương tŕnh tư vấn ISO 9001: 2008
1 Tổ tư vấn hướng dẫn lập Ban ISO và viết sổ tay chất lượng ( 20 – 25 tr) 3 4.2.2
2 Hướng dẫn các pḥng ban cập nhật tài liệu, bản quy chuẩn,
bản vẽ vào quy tŕnh kiểm soát tài liệu tại tất cả các pḥng ban
1  4.2.3
3 Hướng dẫn các pḥng ban cập nhật tài liệu, bản vẽ vào quy tŕnh kiểm soát hồ sơ trong tất cả các đơn vị

1 4.2.4
4 Hướng dẫn Đại diện lănh đạo viết bản cam kết của lănh đạo 1 5.1
5 Tổ tư vấn + Ban giám đốc thiết lập Tầm nh́n - Sứ mạng - Chính sách chất lượng. Tư vấn Trưởng viết, giám đốc góp ư kiến và phê duyệt. 1 5.3
6 Tổ tư vấn thiết lập Mục tiêu chất lượng cho công ty,
các đơn vị ( pḥng, ban …)
1 5.4.1
7 Hướng dẫn các đơn vị thiết lập bản kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 1 5.4.2
8 Hướng dẫn cán bộ tổ chức viết Quy định trách nhiệm, quyền hạn cho từng đơn vị; Cấp trưởng các đơn vị viết trách nhiệm quyền hạn cho các thành viên trong đơn vị, báo cáo cán bộ tổ chức. 1 5.5.1
9 Hướng dẫn viết trách nhiệm quyền hạn cho Đại diện lănh đạo 1  5.5.2
10 Hướng dẫn viết Quy định trao đổi thông tin nội bộ 1 5.5.3
11 Tổ tư vấn viết Quy tŕnh xem xét của lănh đạo và hướng dẫn Đại diện lănh đạo cách vận hành tài liệu 1  5.6
12 Hướng dẫn cán bộ nhân sự soát xét, và điều chỉnh bảng tiêu chuẩn chức danh và bảng tiêu chuẩn công việc trong toàn công ty 2 6.2.1
13 Hướng dẫn cán bộ phụ trách đào tạo thiết lập quy tŕnh đào tạo nâng cao và đào tạo lấp 'lỗ hổng' của nhân lực 1 6.2.2a
14 Hướng dẫn cách đánh giá tổng hợp nhân lực 1 6.2.2d1
15 Soát xét và chỉnh lư quy tŕnh khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm…theo đúng luật lao động, thi đua khen thưởng. 1 6.2.2d2
16 Soát xét, chỉnh lư các quy tŕnh kiểm kê, mua sắm trang thiết bị cho văn pḥng, sản xuất và dịch vụ cùng các thiết bị hỗ trợ 1 6.3
17 Hướng dẫn viết Bản tiêu chuẩn quản lư môi trường làm việc khu văn pḥng, khu sản xuất – dịch vụ 1 6.4
18 Hướng dẫn thiết lập Bản hoạch định sản phẩm 1  7.1
19 Hướng dẫn thiết lập Bản xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng về sản phẩm – dịch vụ 1 7.2
20 Hướng dẫn thiết lập Bản xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm 1 7.2.1
21 Soạn thảo Hướng dẫn công việc trao đổi thông tin với khách hàng 1 7.2.3
22 Hướng dẫn viết Bản hoạch định thiết kế và phát triển 2 7.3
23 Hướng dẫn xác định các đầu vào cho thiết kế và phát triển   7.3.2
24 Hướng dẫn xác định các đầu ra cho thiết kế và phát triển    7.3.3
25 Viết Quy định xem xét thiết kế và phát triển 1  7.3.4
26 Kiểm tra thiết kế và phát triển; 1  7.3.5
27 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển 1  7.3.6
28 Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển. 1  7.3.7
29 Hướng dẫn thiết lập Quy tŕnh mua hàng 1  7.4
30 Hướng dẫn thiết lập quy tŕnh kiểm soát sản xuất – dịch vụ sản phẩm chính ( tạo ra doanh thu); Các hướng dẫn công việc, bản vẽ, sơ đồ, biểu mẫu và hướng dẫn theo dơi, đo lường, phân tích và cải tiến 3 7.5.1
31 Hướng dẫn thiết lập các Quy tŕnh kiểm soát sự phối hợp của các đơn vị phục vụ cho sản xuất sản phẩm chính

2 7.5.1a,b
32 Hướng dẫn viết Quy định xác nhận giá trị sử dụng của các quá tŕnh sản xuất và cung cấp dịch vụ 1  7.5.2
33 Hướng dẫn công việc Nhận biết và xác định nguồn gốc 1 7.5.3
34 Hướng dẫn viết Quy định bảo toàn tài sản của khách hàng 1 7.5.4
35 Hướng dẫn viết Quy định bảo toàn sản phẩm ( từ nguyên liệu – bán thành phẩm - thành phẩm - giao hàng ) 1 7.5.5
36 Xoát xét, chỉnh lư Quy tŕnh pḥng chống cháy nổ và an toàn lao động 1 7.5.5.1
37 Thiết lập Bản quy định về kiểm soát thiết bị theo dơi và đo lường 1  7.6
38 Hướng dẫn công việc cho việc theo dơi và đo lường sự thỏa măn của khách hàng, theo dơi đo lường các quá tŕnh và sản phẩm, Quy tŕnh đánh giá nội bộ
4
8.2.1,2,3,4
39 Hướng dẫn vận hành Quy tŕnh kiểm soát sản phẩm không phù hợp 1 8.3
40 Hướng dẫn vận hành Quy tŕnh hành động khắc phục 1 8.5.2
41 Hướng dẫn vận hành Quy tŕnh hành động pḥng ngừa 1  8.5.3
Công ty vận hành toàn bộ hệ thống tài liệu theo quy định của ISO 9001: 2008 trong 3 tháng. Ban ISO và tổ tư vấn hiệu chỉnh, bổ xung và cho vận hành chính thức
42 Tổ tư vấn cùng các cán bộ trong Ban ISO hiệu chỉnh các Quy tŕnh, Hướng dẫn công việc, Bản mô tả công việc, Chỉ dẫn tuân thủ… 5-7  
43 Tư vấn hướng dẫn các cán bộ quản lư cách ứng xử và trả lời các câu hỏi của chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận của tổ chức chứng nhận Quốc tế. 1  
44 Liên hệ và làm thủ tục mời tổ chức đánh giá cấp chứng nhận đến đánh giá. 1  
45 Tổ tư vấn viết báo cáo khắc phục sự không phù hợp do bên đánh giá cấp chứng nhận khuyến cáo 2  
46 Sau 30 ngày Công ty nhận giấy chứng nhận đạt ISO 9001: 2008 1  
47 MQI làm báo cáo về việc thực hiện hợp đồng tư vấn và thực hiện thanh lư hợp đồng. 1  
48 Bảo tŕ hệ thống trong 3 năm + sai số ( 3 ngày ) 10  
TỔNG CỘNG (B): 70 x 600 000đ/ngày = 42 000 000 đ
70  

C. Chi phí đánh giá cấp chứng nhận

  Đánh giá tại 1 địa điểm    
  Đánh giá tại 2 địa điểm    
 
Tổng cộng (A+B+C) =Ban tư vấn- đào tạo


Hỗ trợ: 08.62 943 855
LH: 8h - 18h từ T2-T7


Ms.Ngọc 0932 744 367


PMBOK- BABOK
Mr. Long 0974 888 361


Hỗ trHỌC TIN HỌC
Mr. Long 0903 537 760

Đối tác MQI

Copyright © by MQI VietNam, All rights reserved.