VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
Đăng ký các khóa học tại MQI
TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Thì 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN: Tel: 024 752 399 Hotline: Mr. Long : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149