VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
Đăng ký các khóa học tại MQI
TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Thì 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN: Tel: 024 752 399 Hotline: Mr. Long : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

1. KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001-14001- 45001) - LEAN (HCM - HN - ĐN)


CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH ĐÀO TẠO - CHUYỂN GIAO

  Tp. HCM - HÀ NỘI - NHA TRANG - CẦN THƠ
 
  "Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ"
   (Peter M. Senge chuyên gia nổi tiếng về nhân sự)

                             CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001-14001-45001- LEAN

                                          Với cách giảng DỄ HIỂU của VT.TS. BÙI BÌNH THẾ,
    học viên sẽ nhanh hình dung ra Hệ thống quản lý của doanh nghiệp để thiết lập
   HỆ THỐNG TÀI LIỆU CHO ĐIỀU HÀNH ĐẠT HIỆU QUẢ CAO 

  I. MỤC ĐÍCH: 

 -   Thiết lập hệ thống tài liệu tích hợp ISO - LEAN để điều hành đạt hiệu quả cao;
 -   Vận hành tích hợp ISO - LEAN trong các quy trình và hướng dẫn công việc;
 -   Đạt được cùng lúc Chất lượng - An toàn - Môi trường - Chi phí thấp;
 -   Nâng cao năng lực quản lý (Soạn thảo văn bản-Áp dụng - Đánh giá-Cải tiến)
 -   Có lợi thế trong tìm việc làm phù hợp và tạo ra cơ hội thăng tiến;
 -   Hỗ trợ đắc lực cho tác nghiệp các nghiệp vụ về nhân sự, kế hoạch, kỹ thuật...

  II. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

  -  Giám đốc - Phó giám đốc
  -  Các Trưởng, Phó phòng và CBQL khối cơ quan công ty
  -  Sinh viên, tân cử nhân - kỹ sư;
  -  Các đối tượng khác có quan tâm;

  III. LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

  • Hình dung rõ về Hệ thống quản lý tương tác với hệ thống tác nghiệp hợp dồng kinh tế;
  • Thiết lập các giải pháp tối ưu để vận hành 2 hệ thống trên
  • Có năng lực soạn thảo tài liệu tạo giá trị gia tăng;
  • Hoạch định - Thiết kế - Tác nghiệp theo quy trình chuẩn (SOP) đã thiết lập.

   Giá trị khác biệt:  Dễ hiểu - dễ làm - dễ nhớ - có giá trị thiết thực cho tăng năng suất,
    giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận với tốc độ cao.

 -  Học viên được lưu file 158 câu hỏi đánh giá bằng tiếng ANH - VIỆT - TRUNG; 
 -  Tài liệu văn bản ISO song ngữ: ANH - VIỆT; Giảng bằng tiếng Việt;
 -  Viện giới thiệu nơi tuyển dụng chuyên viên ISO cho học viên;

     Tổ chuyên gia giỏi bao gồm:

  1.  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, Chuyên gia ISO, QA/QC, LEAN, TQM
  2.  TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG, Chuyên gia LEAN
  3. MBA NGUYỂN ĐÌNH VINH
  4.  THS. KIỀU VĂN TÔN, LA.ISO
  5.  Ks. LÊ PHƯỚC NHỊ SANG, LA. ISO
  6.  MBA. LÊ HỒNG TOAN LA.ISO

NƠI HỌCKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌC


TP.HCM
K7
30/09/2020 học tối 2, 4,  6
18h15-21h00
K8
11/10/2020 học CN 
8h30-16h30

 
HÀ NỘIK326/09/20208h30-16h30
K406/12/20208h30-16h30
NHA TRANGK108/11/2020 hoc  cả ngày  T7 - CNtừ 8h - 11h30; 13h - 17h
Mời bạn Click vào Ô Đăng ký học và làm tiếp theo chỉ dẫnĐăng ký học
                           NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - CHUYỂN GIAO


PHẦN 1: SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING) 

BUỔI: 1-2

- Sự ra đời và bản chất của LEAN
- Những kết quả vượt trội khi áp dụng LEAN đã công bố
- Hộp công cụ của LEAN ( 12 công cụ)
- Phương pháp 5S; 2. Chuyển đổi nhanh - TPM (Total Productive Maitenance)
- Dòng giá trị gia tăng liên tục; 4. Sản xuất kéo
- Sản xuất theo Ô - Kanban - Nhịp thời gian - Cân bằng sản xuất
- Tiêu chuẩn hóa - Nhà máy hiển thị - Kaizen;
Chia sẻ của chuyên gia giầu kinh nghiệm về áp dụng LEAN

PHẦN 2: TỔNG QUAN 

BUỔI: 3

•  Hệ thống quản lý doanh nghiệp và sự vận hành của nó
•  Cơ cấu tổ chức phân tầng và cơ cấu tổ chức mỏng trong doanh nghiệp;
•  Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý Hệ thống tích hợp ISO;
•  Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9001; 14001 & 45001
•  Vòng tròn PDCA - Cách tiếp cận các tiêu chuẩn  tích hợp ISO; ISO 14001; ISO 45001.
•  Giới thiệu bảng tương tác các điều khoản ISO 9001- 14001 - 45001
* Điều khoản viết tích hợp và những điều khoản viết riêng cho từng bộ ISO (đặc biệt)

 

PHẦN 3: PHÂN TÍCH KỸ NỘI DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN
                 SOẠN THẢO TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO  9001-14001-45001
                                      BUỔI: 4 
ĐK 4: BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
- Bối cảnh của tổ chức về chất lượng – môi trường và sức khỏe, an toàn;
- Các bên quan tâm có liên quan và yêu cầu của họ;
- Phạm vi hệ thống quản lý;
- Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, sức khỏe an toàn và các quá trình của nó;
  Khái quát Hệ thống quản lý của doanh nghiệp ( trục dọc với các trục kết nối ngang)
  ( bài tập tại lớp về mô tả Hệ thống quản lý hiện tại của công ty học viên và các quá trình của nó)

ĐK 5: SỰ LÃNH ĐẠO
- Cam kết của lãnh đạo;
- Hướng vào khách hàng;
- Chính sách chất lượng – môi trường – sức khỏe;
- Truyền thông chính sách này;
- Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
- Ma trận trách nhiệm quyền hạn ISO 9001 - 14001- 45001
- Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4)

ĐK 6 : HOẠCH ĐỊNH
- Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 14001 - 45001
- Khía cạnh môi trường - Nghĩa vụ tuân thủ
- Nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro về OH & S và cơ hội
- Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác với HTQL OH&S
- Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác cho HTQL OH&S
- Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
- Điều khoản cần viết tích hợp cho cả ba bộ ISO
- Xây dựng mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định sự thay đổi (cho ISO 9001:2015)
- Hoạch định thực hiện hành động (cho ISO 14001 - 45001)

 
ĐK. 7: SỰ HỖ TRỢ
BUỔI: 5-6
- Nguồn lực con người - Cơ sở hạ tầng, môi trường - Theo dõi đo lường
- Tri thức tổ chức - Năng lực - Nhận thức
- Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài;
- Thông tin dạng văn bản - Tạo lập và cập nhật - Kiểm soát thông tin dạng văn bản
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 9001:2015

ĐK. 8: TÁC NGHIỆP
- Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;
- Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
- Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ;
- Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ;
- Nhận biết và truy xuất nguồn gốc;
- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;
- Bảo toàn - Hoạt động sau giao hàng;
- Kiểm soát sự thay đổi - Thông qua sản phẩm và dịch vụ;
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
- Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp
GV cùng học viên chữa bài tập SOẠN THẢO QUY TRÌNH TÍCH HỢP ISO 9001-
    - 14001-45001-LEAN theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU trên lớp.

ĐK. 9:  THEO DÕI - ĐO LƯỜNG - PHÂN TÍCH
- Theo dõi - đo lường – phân tích và đánh giá;
- Sự thỏa mãn của khách hàng;
- Phân tích và đánh giá;
- Xem xét của lãnh đạo;

ĐK. 10: CẢI TIẾN
- Sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Cải tiến liên tục
PHẦN 4:  THIẾT LẬP HTTL TÍCH HỢP ISO 9001 - 14001- 45001
BUỔI: 7
- Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo theo phòng ban;
- Hướng dẫn cách thiết lập và vận hành 06 quy trình kiểm soát;
- Hướng dẫn soạn thảo quy trình tác nghiệp sản phẩm chính ( có tài liệu minh họa)
- Xác định phạm vi của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội;
- Soạn thảo hướng dẫn công việc xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội;
- Hướng dẫn thiết lập QT Chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với tình huống khẩn cấp;
- Phân công người soạn thảo – vận hành thử và chỉnh sửa
- Thiết lập phạm vi của hệ thống ISO tích hợp
- Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.
- Lưu file mềm cho học viên về tài liệu tư vấn cho doanh nghiệp của MQI
- Bí quyết thiết lập HTTL tích hợp ISO - LEAN của VT.TS BÙI BÌNH THẾ .

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001 - 14001 - 45001
BUỔI: 8
- Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến đánh giá;
- Phạm vi đánh giá - Chuẩn mực đánh giá - Chứng cứ đánh giá;
- Năng lực đánh giá viên - Các giai đoạn đánh giá - Thừa nhận ý kiến đánh giá;
- Đề xuất đánh giá.
- Chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá

- Lập kế hoạch đánh giá - Thực hiện đánh giá - Họp khai mạc
- Đánh giá xem xét - Các kỹ thuật đánh giá - Các nhận xét đánh giá;
- Họp bế  mạc - Xem xét đánh giá - Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.
Báo cáo đánh giá
BUỔI: 9
- Chuẩn bị báo cáo - Văn bản báo cáo - Các hồ sơ đánh giá
- Hoàn tất đánh giá
- Giám sát hành động khắc phục;
*  Thực hành:
Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
 Lưu file 158 câu hỏi tam ngữ Anh - Việt - Trung đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng

Thực hành trên lớp cho từng học viên:

BUỔI: 10
Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Thực hiện tại lớp cho từng học viên
-  Phân tích sự không phù hợp bằng biểu đồ Fishbone diagram - Why Five -
    Brainstormimg truy tìm nguyên nhân và hành động loại bỏ nguyên nhân gây ra sai lỗi.
-  Làm bài Kiểm tra nhận thức và đánh giá viên nội bộ 90 phút; chữa bài kiểm tra.

TRAO CERTIFICATE - CHỤP ẢNH  GỬI CHO HỌC VIÊN

TỔNG CỘNG 10 BUÔI = 45 TIẾT

 Học viên có thể  học các phần như sau:

  1. Học toàn bộ 10 buổi Chuyên viên tích hợp ISO -LEAN được cấp 2 chứng chỉ quốc tế:

    1. SPECIALIST ISO (9001-14001- 45001):2015 - LEAN
    2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001- 45001):2015 - LEAN
     
HỌC PHÍ:  3 200 000 VNĐ ( Ba triệu hai trăm nghìn VND)/10 buổi/ học viên: 01 buổi học = 3h30'


  2. Học 08 buổi Chuyên viên ISO 9001-14001-45001 được cấp 02 chứng chỉ quốc tế:

     1. SPECIALIST ISO  9001- 14001- 45001

     2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001-14001-45001
     HỌC PHÍ: 2 800 000 VND/8 buổi/học viên ( không LEAN); 01 buổi học = 3h30'

     ƯU ĐÃI

  *   Nộp học phí trước khai giảng 05 ngày là 3 000 000 VND ( Ba triệu VND) 
  *   Sinh viên, cựu học viên; nhóm 3 hv là 2 900 000 VND/hv ( Hai triệu chín trăm nghìn VND)

                 Khi  học viên nộp học phí trước ngày khai giảng  05 ngày

                      MQI chỉ áp dụng 1 trong 2 ưu đãi trên cho khóa học 10 buổi

   Học viên được nộp học phí 2 lần/khóa


  *  Đào tạo Online và Inhouse: Thực hiện theo hợp đồng Đào tạo - Đánh giá

  Học viên đóng học phí bằng hai cách:
 1. Nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý
    Tên TK: VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, Số TK: 24247469,
    Ngân hàng ACB - CN. HCM  chuyển PGD Maximark Cộng Hoà
 2. Đến VP MQI: Hẻm xe hơi 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM, LH: 028 62 943 855 
      hoặc đến P.305 - 14 Pháo Đài Láng - Q. Đống Đa - Hà nội nộp trực tiếp. LH: 0866 488 453

   
 Khi có thông báo, học viên ở Nha Trang đóng học phí  vào Tài khoản trên.
     LH: Ms. Diễm  0869 183 294 - 0909 512 149

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149