VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

1. CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001-14001): 2015 - 45001:2018; ISO 50001:2018

  CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP  ISO 9001-14001-45001

Doanh nghiệp muốn tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu, phải có hệ thống tích hợp ISO 9001 - 14001- 45001. Khóa học được mở liên tục từ 2006 đến nay.
SỨ MỆNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BẢN THÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC, BẠN THĂNG TIẾN NHANH.
Viện MQI có dịch vụ đánh giá cấp Certificate HTQL đạt tiêu chuẩn ISO 9001,14001,45001 và các ISO khác... Học phí ưu đãi cho học viên sinh năm 2000 -2001 là 150k/buổi x 10 b = 2,5 trd ( Ck 02 lần)

1. Mục đích:

Khóa học nhằm trang bị cho học viên tri thức về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế về Chất lượng - Môi trường - An toàn sức khỏe, bằng việc soạn thảo văn bản, điều hành theo văn bản, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống văn bản để hoạch định rõ nét chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm mở rộng hệ thông kinh doanh.

2. Đối tượng học:

Cử nhân, kỹ sư sau 02 năm làm việc tại doanh nghiệp.

3. Nội dung:

6 module, 10 buổi học. Chi tiết ở cuối trang.

4. Cấp 02 Certificate: Chứng chỉ quốc tế có uy tín được đào tạo liên tục trong 20 năm qua.

 1. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001: 2015 - ISO 45001:2018
 2. SPECIALIST ISO (9001-14001 – 45001)

5. Học phí:

 • 4 000 000 vnd/khóa học 10 buổi/học viên (bốn triệu đồng chẵn)
 • Học viên đóng học phí trước ngày KG 03 ngày học phí là 3 600 000 VND, nhóm hv 03 người học phí là 3 200 000 VND
 • Viện có chính sách ưu đãi đặc biệt về học phí cho tân cử nhân và kỹ sư ở mức 2,5 trd/khóa/hv (Năm sinh ghi trong giấy đkh)
 • Dễ hiểu, dễ làm và đạt hiệu quả cao là lợi ích nổi bật, có uy tín của khóa học.

 • 6. Giảng viên:

 • Viện trưởng, Tiến sĩ: Bùi Bình Thế tel/zalo: 0909 512 149
 • Ts. Phan Kim Tuyến
 • MBA. Nguyễn Đình Vinh.

 • NỘI DUNG HỌC
  BUỔI
  Tổng quan về hệ thống quản lý ISO 9001-14001-45001
  1. Mô hình hệ thống tổ chức và mô hình vận hành của hệ thống tổ chức trong doanh nghiệp;
  2. 05 Phương pháp luận của hệ thống quản lý chất lượng;
  3. 07 Nguồn lực của hệ thống quản lý chất lượng;
  4.  Quy định kiểm kê khi thải khi nhà kính theo điều khoản  91 luật BVMT năm 2020
  Phân tích, soạn thảo tài liệu theo điều khoản của bộ ISO  theo hướng tạo thêm giá trị gia tăng.

  Đk 4. Bối cảnh & Phân tích và soạn thảo tài liệu ISO tích hợp:
  1. Hiểu tổ chức & bối cảnh , có biểu mẫu đính kèm;
  2. Các bên quan tâm, có biểu mẫu đính kèm;
  3. Phạm vi, có mẫu về sổ tay chất lượng
  4. Nhà máy xanh & zero cacbonic
  5. Hệ thống quản lý và các quá trình của nó (có biểu mẫu đính kèm)
  1-2

  Đk 5. Sự lãnh đạo: Phân tích và soạn thảo tài liệu ISO tích hợp
  5.1 Cam kết của lãnh đạo
  5.2 Chính sách chất lượng và truyền thông chính sách
  5.3 Quy định trách nhiệm và quyền hạn.

  Đk 6. Hoạch định: Phân tích và soạn thảo tài liệu ISO tích hợp
  6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội ISO 9001-14001-45001
  6.2 Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL;
  6.3 Hoạch định sự thay đổi 9001-14001-45001

  Đk 7. Hỗ trợ: Phân tích và soạn thảo tài liệu ISO tích hợp
  7.1 Nguồn lực
  7.1.1 Khái quát
  7.1.2 Con người
  7.1.3 Cơ sở hạ tầng
  7.1.4 Môi trường cho việc thực hiện các quá trình
  7.1.5 Nguồn lực theo dõi và đo lường
  7.1.6 Tri thức của tổ chức

  7.2 Năng lực
  7.3 Nhận thức
  7.4 Truyền thông
  7.5 Thông tin dạng văn bản (cho học viên lưu file mềm)

  3-4-5
  Đk: 8. Thực hiện (Hướng dẫn soạn thảo văn bản)
  8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện
  8.2 Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ, bao gồm: 8.2.1- 8.2.2- 8.2.3 - 8.2.4;
  8.2 ISO 14001 -45001 ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai và tai nạn lao động
  8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ bao gồm: 8.3.1-8.3.2-8.3.3-8.3.4- 8.3.5- 8.3.6
  8.4 Kiểm soát quá trình và sản phẩm do bên ngoài cung cấp, bao gồm 8.4.1- 8.4.2 – 8.4.3
  8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ, bao gồm: 8.5.1-8.5.2 – 8.5.3 – 8.5.4 – 8.5.6 – 8.7
  6-7-8

  Đk: 9. Đánh giá kết quả thực hiện
  9.1 Theo dõi đo lường, phân tích và đánh giá; Bao gồm: 9.1.1- 9.1.2 - 9.1.3
  9.2 Đánh giá nội bộ. Bao gồm: 9.2.1 – 9.2.2
  9.3 Xem xét của lãnh đạo. Bao gồm ( 9.3.1 – 9.3.2 – 9.3.3) bao gồm cả ISO 9001-14001-45001


  Đk: 10. Cải tiến
  10.1 Khái quát
  10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục. Bao gồm: 10.2.1 – 10.2.2
  10.3 Cải tiến liên tục.

  6
  Hướng dẫn soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của bộ ISO
 • Các quy trình tác nghiệp cho ISO 9001-14001-45001
 • Các hướng dẫn công việc; hướng dẫn tác nghiệp (thao tác)
 • Các quy định tuân thủ …
 • Sổ tay chất lượng khoảng 15 - 17 trang ( Tài liệu tham khảo)
 • 8
  Đánh giá chất lượng nội bộ ISO 19011:2018
  1. Những khái nhiệm cơ bản của Đánh giá chất lượng nội bộ
  2. Năng lực của Chuyên gia đánh giá nội bộ;
  3. Thực hiện buổi đánh giá chất lượng nội bô;
  4. Báo cáo đánh giá nội bộ
  5. Cách viết báo cáo hành động khắc phục
  6. Giám sát hành động khắc phục
  7. Thực hành tình huống đánh giá trên lớp ISO 9001-14001-45001
  Học viên làm bài kiểm tra và giảng viên chữa bài trên lớp
  Cấp Certificate ngay sau buổi học cuối cùng.
  9-10

   

  Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

  Click vào đây để đăng ký học
  Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


  VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
  Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294; 0947 091 893 ; 0902 300 125.