VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

1. KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP 9001-14001- 45001- LEAN (HCM - HN - ĐN)


CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH GIẢNG DẠY

Làm đúng ngay từ đầu - Chi phí thấp nhất - Hiệu quả cao nhất

MỞ TẠI : Tp. HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
 
  "Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ"
   (Peter M. Senge chuyên gia nổi tiếng về nhân sự)

   KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP ISO 9001-14001-45001 - LEAN

    Khóa học giúp bạn trở thành nhà quản lý giỏi trong doanh nghiệp. Viện có chương trình ĐÀO TẠO TỪ XA dành cho người đang làm việc, liên hệ: 0909 512 149 - daotaohcm@mqi.vn


  I. MỤC ĐÍCH: 

 -  Thiết lập hệ thống tài liệu tích hợp ISO - LEAN để điều hành đạt hiệu quả cao;
 -   Vận hành tích hợp ISO - LEAN trong các quy trình và hướng dẫn công việc;
 -   Đạt được cùng lúc Chất lượng - An toàn - Môi trường - Chi phí thấp;
 -   Nâng cao năng lực quản lý (Soạn thảo văn bản-Áp dụng - Đánh giá-Cải tiến)
 -   Có lợi thế trong tìm việc làm phù hợp và tạo ra cơ hội thăng tiến;
 -   Hỗ trợ đắc lực cho tác nghiệp các nghiệp vụ về nhân sự, kế hoạch, kỹ thuật...

  II. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

  -  Giám đốc - Phó giám đốc
  -  Các Trưởng, phó phòng Hành chính - Nhân sự, Kế hoạch, Kinh doanh, QA/QC... CBQL
  -  Sinh viên, tân cử nhân - kỹ sư;
  -  Các đối tượng khác có quan tâm;

  III. LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

  • Thực hiện công nghệ điều hành tối ưu nhằm đạt được 6 mục đích cùng một lúc;
  • Có năng lực khôn ngoan (mưu lược) trong soạn thảo tài liệu tạo giá trị gia tăng;
  • Hoạch định - Thiết kế - Tác nghiệp bằng quy trình chuẩn (SOP)

                                        Khóa học cho bạn chất lượng tổng hợp 
      (Chất lượng-Môi trường-Sức khỏe, An toàn - Chi phí thấp- Nâng cao sức cạnh tranh)
                                    TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ GIỎI TRONG THỜI GIAN NGẮN

 Giá trị của khóa học:  Dễ hiểu - dễ làm - dễ nhớ - có giá trị thiết thực cho tăng năng suất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng doanh thu với tốc độ cao.

  -  Học viên được lưu file các tài liệu thể hiện bí quyết soạn thảo HTTL ISO tích hợp;

  -  Tài liệu song ngữ: ANH - VIỆT; Giảng bằng tiếng Việt.

    Nhóm giảng viên gồm nhiều chuyên gia giỏi:

  1.  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, Chuyên gia ISO, QA/QC, LEAN, TQM
  2.  TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG, Chuyên gia LEAN
  3.  TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT. Chuyên gia ISO
  4.  THS. KIỀU VĂN TÔN, LA.ISO
  5.  Ks. LÊ PHƯỚC NHỊ SANG, LA. ISO
  6.  Ks.  NGUYỄN XUÂN TRIỀU, LA.ISO


                                         NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
PHẦN 1: TỔNG QUAN
BUỔI: 1

• Tính cấp bách của việc soạn thảo và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO 9001 - 14001- 45001 - LEAN ( minh họa bằng tài liệu về một điều khoản)
•  Cơ cấu cơ bản và cơ cấu mỏng trong doanh nghiệp, vòng tròn chất lượng PDCA.
• Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý Hệ thống tích hợp ISO;
• Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9001; 14001 & 45001
• Cách tiếp cận các tiêu chuẩn  tích hợp ISO và tiêu chuẩn ISO riêng biệt.
• Giới thiệu bảng tương tác các điều khoản ISO 9001- 14001 - 45001, những điều khoản cần viết tích hợp và những điều khoản cần viết riêng cho từng bộ ISO (đặc biệt)

 
PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ NỘI DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN
                 SOẠN THẢO TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO  9001-14001-45001
                                      BUỔI: 2-3 
ĐK 4: BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
- Bối cảnh của tổ chức về chất lượng – môi trường và sức khỏe, an toàn;
- Các bên quan tâm có liên quan và yêu cầu của họ;
- Phạm vi hệ thống quản lý;
- Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, sức khỏe an toàn và các quá trình của nó;

ĐK 5: SỰ LÃNH ĐẠO
- Cam kết của lãnh đạo;
- Hướng vào khách hàng;
- Chính sách chất lượng – môi trường – sức khỏe;
- Truyền thông chính sách này;
- Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
- Ma trận trách nhiệm quyền hạn ISO 9001 - 14001- 45001
- Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4)

ĐK 6 : HOẠCH ĐỊNH
- Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 14001 - 45001
- Khía cạnh môi trường - Nghĩa vụ tuân thủ
- Nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro về OH & S và cơ hội
- Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác với HTQL OH&S
- Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác cho HTQL OH&S
- Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
- Điều khoản cần viết tích hợp cho cả ba bộ ISO
- Xây dựng mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định sự thay đổi (cho ISO 9001:2015)
- Hoạch định thực hiện hành động (cho ISO 14001 - 45001)

 
ĐK. 7: SỰ HỖ TRỢ
BUỔI: 4-5
- Nguồn lực con người - Cơ sở hạ tầng, môi trường - Theo dõi đo lường
- Tri thức tổ chức - Năng lực - Nhận thức
- Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài;
- Thông tin dạng văn bản - Tạo lập và cập nhật - Kiểm soát thông tin dạng văn bản
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 9001:2015

ĐK. 8: TÁC NGHIỆP
- Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;
- Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
- Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ;
- Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ;
- Nhận biết và truy xuất nguồn gốc;
- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;
- Bảo toàn - Hoạt động sau giao hàng;
- Kiểm soát sự thay đổi - Thông qua sản phẩm và dịch vụ;
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
- Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp
GV cùng học viên chữa bài tập SOẠN THẢO QUY TRÌNH TÍCH HỢP ISO 9001-
    - 14001-45001-LEAN theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU trên lớp.

ĐK. 9:  THEO DÕI - ĐO LƯỜNG - PHÂN TÍCH
- Theo dõi - đo lường – phân tích và đánh giá;
- Sự thỏa mãn của khách hàng;
- Phân tích và đánh giá;
- Xem xét của lãnh đạo;

ĐK. 10: CẢI TIẾN
- Sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Cải tiến liên tục
PHẦN 3:  THIẾT LẬP HTTL TÍCH HỢP ISO 9001 - 14001- 45001
BUỔI: 6
- Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo theo phòng ban;
- Hướng dẫn cách thiết lập và vận hành 06 quy trình kiểm soát;
- Hướng dẫn soạn thảo quy trình tác nghiệp sản phẩm chính ( có tài liệu minh họa)
- Xác định phạm vi của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội;
- Soạn thảo hướng dẫn công việc xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội;
- Hướng dẫn thiết lập QT Chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với tình huống khẩn cấp;
- Phân công người soạn thảo – vận hành thử và chỉnh sửa
- Thiết lập phạm vi của hệ thống ISO tích hợp
- Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.
- Lưu file mềm cho học viên về tài liệu tư vấn cho doanh nghiệp của MQI
- Bí quyết thiết lập HTTL tích hợp ISO - LEAN của VT.TS BÙI BÌNH THẾ .
PHẦN 4: SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING)
BUỔI: 7-8
- Sự ra đời và bản chất của LEAN
- Những kết quả vượt trội khi áp dụng LEAN đã công bố
- Hộp công cụ của LEAN ( 12 công cụ)
- Phương pháp 5S; 2. Chuyển đổi nhanh - TPM (Total Productive Maitenance)
- Dòng giá trị gia tăng liên tục; 4. Sản xuất kéo
- Sản xuất theo Ô - Kanban - Nhịp thời gian - Cân bằng sản xuất
- Tiêu chuẩn hóa - Nhà máy hiển thị - Kaizen;
Chia sẻ của chuyên gia giầu kinh nghiệm về áp dụng LEAN
PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001 - 14001 - 45001
BUỔI: 9
- Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến đánh giá;
- Phạm vi đánh giá - Chuẩn mực đánh giá - Chứng cứ đánh giá;
- Năng lực đánh giá viên - Các giai đoạn đánh giá - Thừa nhận ý kiến đánh giá;
- Đề xuất đánh giá.
- Chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá
BUỔI: 10
- Lập kế hoạch đánh giá - Thực hiện đánh giá - Họp khai mạc
- Đánh giá xem xét - Các kỹ thuật đánh giá - Các nhận xét đánh giá;
- Họp bế  mạc - Xem xét đánh giá - Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.
Báo cáo đánh giá
BUỔI: 11
- Chuẩn bị báo cáo - Văn bản báo cáo - Các hồ sơ đánh giá
- Hoàn tất đánh giá
- Giám sát hành động khắc phục;
*  Thực hành: Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục

Thực hành trên lớp cho từng học viên:

BUỔI: 12
Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Thực hiện tại lớp cho từng học viên
-  Phân tích sự không phù hợp bằng biểu đồ Fishbone diagram - Why Five -
    Brainstormimg truy tìm nguyên nhân và hành động loại bỏ nguyên nhân gây ra sai lỗi.
-  Làm bài Kiểm tra nhận thức và đánh giá viên nội bộ 90 phút; chữa bài kiểm tra.

TRAO CERTIFICATE - CHỤP ẢNH  GỬI CHO HỌC VIÊN

TỔNG CỘNG 12 BUÔI = 45 TIẾT

 Học viên có thể  học các phần như sau:

  1. Học toàn bộ 12 buổi Chuyên viên ISO tích hợp -LEAN được cấp 2 chứng chỉ quốc tế:
    1. SPECIALIST ISO (9001-14001- 45001):2015 - LEAN
    2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001- 45001):2015 - LEAN
 
     
HỌC PHÍ: 2 900 000 VNĐ/12 buổi/ khóa học/học viên


  2. Học Chuyên viên ISO 9001-14001-45001, Học 10 buổi được cấp 02 chứng chỉ quốc tế:

     1. SPECIALIST ISO  9001- 14001- 45001

     2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001-14001-45001

     HỌC PHÍ: 2 400 000 VND/10 buổi/khóa học/ học viên.

     ƯU ĐÃI

  -   Nộp học phí trước 05 ngày là 2 700 000 VND 
  -   Sinh viên năm thứ 3 - 4 và (nhóm >= 3) người đóng học phí 2 600 000 VND/hv

     cho  học viên nộp học phí trước ngày khai giảng  05 ngày

         Lưu ý: MQI chỉ áp dụng 1 trong 2 ưu đãi trên cho đối tượng học 12 buổi

   Học viên được nộp học phí 2 lần/khóa


  *  Đào tạo Inhouse: Thực hiện bằng hợp đồng Đào tạo - Tư vấn

  Học viên đóng học phí bằng hai cách:
 1. Nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý
    Tên TK: VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, Số TK: 24247469,
    Ngân hàng ACB - CN. HCM  chuyển PGD Maximark Cộng Hoà
 2. Đến VP MQI P.301 (lầu 3)- 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp HCM, LH: 028 62 943 855  hoặc đến P.305 - 14 Pháo Đài Láng - Q. Đống Đa - Hà nội nộp trực tiếp. LH: 0866 488 453
   
Học viên ở Đà Nẵng đóng học phí vào TK MQI theo thông tin Tài khoản trên
     LH: Mr. Dũng 0869 183 294

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0909 512 149