VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mrs. Hường : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

1. KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP 9001-14001- 45001- LEAN tại HCM - HN - ĐN


CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH - UY TÍN - CHUẨN QUỐC TẾ 

Làm đúng ngay từ đầu - chi phí thấp nhất

MỞ TẠI : HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - TP. HCM - CẦN THƠ 
  "Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ"
   (Peter M. Senge chuyên gia nổi tiếng về nhân sự)
    LÀ HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP (9001-14001-45001):2015 - LEAN. 

  Khóa học được mở liên tục trong 13 năm qua, mỗi năm mở từ 18 - 20 khóa học, có uy tín trong cả nước, được học viên và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Khi chiêu sinh đủ 15 học viên, khóa học được mở.


  I. MỤC ĐÍCH: 

 -   Thiết lập hệ thống tài liệu tích hợp ISO - LEAN để điều hành đạt hiệu quả cao, đây là điểm khác biệt cơ bản so với các tổ chức khác chỉ đào tạo năng lực vận hành hệ thống ISO trong doanh nghiệp.

 -   Vận hành tích hợp ISO - LEAN trong các quy trình và hướng dẫn công việc;
 -   Tích hợp Chất lượng - An toàn - Môi trường - Chi phí thấp để vượt trội;
 -   Nâng cao năng lực quản lý chuyên nghiệp (viết-nói-làm-đánh giá-cải tiến)
 -   Có lợi thế trong tìm việc làm phù hợp và tạo ra cơ hội thăng tiến;
 -    Tiêu chuẩn cho bổ nhiệm Phó -Trưởng phòng.

  II. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

  -  Giám đốc - Phó giám đốc
  -  Phó -Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Kế hoạch, Kinh doanh... và CBQL
  -  Sinh viên, tân cử nhân - kỹ sư;
  -  Các đối tượng khác có quan tâm;

  III. LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

  • Thực hiện công nghệ điều hành tối ưu vì đạt được 2 mục tiêu cùng một lúc
    •  LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT. 
  • Thiết kế tài liệu, phát triển năng lực chuyên nghiệp về quản lý;
  • Có năng lực hoạch định - thiết kế công việc - nghiệp vụ bằng các quy trình.

         Khóa học cho bạn sự vượt trội do đạt được chất lượng tổng hợp
      (Sức khỏe-Chất lượng-Môi trường-Chi phí thấp nhất-Sức cạnh tranh)

  Kết quả được ghi nhận từ khảo sát của MQI. Đa số học viên được bổ nhiệm cấp   Phó-Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Kế hoạch, Kinh doanh và P. Quản lý chất lượng (QHSE) - Giám đốc sau khi học xong từ 3-5 năm.

 Giá trị của khóa học: Dễ hiểu, dễ làm và dễ nhớ, có tài liệu mẫu để tham khảo

Các học viên được lưu file mềm và các tài liệu thể hiện bí quyết của MQI   trong quá trình tư vấn cho hơn 800 doanh nghiệp.

 Nhóm giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm:

  1. VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, Chuyên gia ISO, QA/QC, LEAN, TQM
  2.  TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG, Chuyên gia LEAN
  3.   THS. KIỀU VĂN TÔN, LA.ISO

                                  Clik  ĐĂNG KÝ HỌC TRÊN THANH NGANG 
      ( thông tin của bạn sẽ tự động cập nhật trong danh sách khóa học, chúc bạn thành công)

                                         NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
PHẦN 1: TỔNG QUAN
BUỔI: 1

• Tính cấp bách của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO tích hợp 9001+ 14001+45001 + LEAN ví dụ minh họa;
• Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý
hệ thống chất lượng;
• Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9000:2015;
• Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO
• Giới thiệu bảng tương tác các điều khoản ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018, Những điều khoản cần viết tích hợp và những điều khoản cần viết riêng cho từng bộ ISO.

 
PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG ISO 9001:2015 -IS0 14001: 2015 - 45001:2018 VÀ CÁCH VIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN;

BUỔI: 2-3
ĐK 4: BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
- Bối cảnh của tổ chức về chất lượng – môi trường và sức khỏe;
- Các bên quan tâm có liên quan và yêu cầu của họ;
- Phạm vi hệ thống quản lý;
- Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của nó

ĐK 5: SỰ LÃNH ĐẠO
- Cam kết của lãnh đạo;
- Hướng vào khách hàng;
- Chính sách chất lượng – môi trường – sức khỏe;
- Truyền thông chính sách này;
- Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
- Ma trận trách nhiệm quyền hạn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018;
- Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4)

ĐK 6 : HOẠCH ĐỊNH
- Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 14001:2015 và ISO 45001:2015
- Khía cạnh môi trường
- Nghĩa vụ tuân thủ
- Nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro về OH & S và cơ hội
- Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác với HTQL OH&S
- Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác cho HTQL OH&S
- Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
- Điều khoản cần viết tích hợp cho cả ba bộ ISO
- Xây dựng mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định sự thay đổi ( cho ISO 9001:2015
- Hoạch định thực hiện hành động (cho ISO 14001:2015 & 45001:2018)

 
ĐK. 7: SỰ HỖ TRỢ
BUỔI: 4-5
- Nguồn lực con người
- Năng lực con người;
- Nhận thức;
- Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài;
- Thông tin dạng văn bản
- Tạo lập và cập nhật
- Kiểm soát thông tin dạng văn bản
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 9001:2015
- Cơ sở hạ tầng;
- Môi trường vật lý và xã hội cho tác nghiệp các quá trình;
- Nguồn lực theo dõi và đo lường
- Tri thức của tổ chức

ĐK. 8: TÁC NGHIỆP
- Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;
- Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
- Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ;
- Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
- Kiểm soát và cung cấp dịch vụ;
- Nhận biết và truy xuất nguồn gốc;
- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;
- Bảo toàn;
- Hoạt động sau giao hàng;
- Kiểm soát sự thay đổi;
- Thông qua sản phẩm và dịch vụ;
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
- Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp

ĐK. 9: ĐÁNH GIÁ
- Theo dõi - đo lường – phân tích và đánh giá;
- Sự thỏa mãn của khách hàng;
- Phân tích và đánh giá;
- Xem xét của lãnh đạo;

ĐK. 10: CẢI TIẾN
- Sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Cải tiến liên tục
 
PHẦN 3:  THIẾT LẬP HTTL TÍCH HỢP ISO 9001 - 14001- 45001
BUỔI: 6
- Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo theo phòng ban;
- Hướng dẫn cách thiết lập và vận hành 06 quy trình kiểm soát;
- Hướng dẫn thiết lập quy trình tác nghiệp sản phẩm tạo doanh thu;
- Xác định phạm vi của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội;
- Soạn thảo hướng dẫn công việc xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội;
- Hướng dẫn thiết lập QT Chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với tình huống khẩn cấp;
- Phân công người soạn thảo – vận hành thử và chỉnh sửa
- Thiết lập phạm vi của hệ thống ISO tích hợp
- Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.
- Lưu file mềm cho học viên về tài liệu tư vấn cho doanh nghiệp của MQI
- Bí quyết thiết lập HTTL tích hợp ISO - LEAN của VT.TS BÙI BÌNH THẾ .
PHẦN 4: SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING)

BUỔI: 7-8
- Sự ra đời và bản chất của LEAN
- Những kết quả vượt trội khi áp dụng LEAN đã công bố
- Hộp công cụ của LEAN
- Phương pháp 5S; 2. Chuyển đổi nhanh;
- Dòng giá trị gia tăng liên tục; 4. Sản xuất kéo
- Sản xuất theo Ô
- Kanban;
- Nhịp thời gian
- Cân bằng sản xuất
- Tiêu chuẩn hóa
- Nhà máy hiển thị
Chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng LEAN chuyên gia giàu kinh nghiệm
 
PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO (9001 - 14001): 2015 - ISO 45001:2018
BUỔI: 9
- Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến đánh giá;
- Phạm vi đánh giá
- Chuẩn mực đánh giá
- Chứng cứ đánh giá
- Năng lực đánh giá viên
- Các giai đoạn công nhận
- Các giai đoạn đánh giá
- Đề xuất đánh giá.
- Chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá
BUỔI: 10
- Lập kế hoạch đánh giá
- Thực hiện đánh giá
- Họp khai mạc
- Đánh giá xem xét
- Các nhận xét đánh giá
- Các kỹ thuật đánh giá
- Họp bế  mạc
- Đánh giá xem xét
- Các nhận xét đánh giá
- Các kỹ thuật đánh giá
Báo cáo đánh giá
BUỔI: 11
- Chuẩn bị báo cáo
- Văn bản báo cáo
- Các hồ sơ đánh giá
- Hoàn tất đánh giá
- Giám sát hành động khắc phục;
Thực hành trên lớp cho từng học viên: Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục

Thực hành trên lớp cho từng học viên:

BUỔI: 12
Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Thực hiện tại lớp cho từng học viên
- Hướng dẫn học viên phân tích sự không phù hợp bằng biểu đồ Fishbone diagram kết hợp với Brainstormimg ( Động não tổng lực) tìm ra nguyên nhân và hành động loại bỏ nguyên nhân
- Học viên làm bài tập kiểm tra nhận thức và đánh giá viên nội bộ 90 phút;
- Giảng viên chữa bài kiểm tra tại lớp.

TRAO CERTIFICATE - CHỤP ẢNH  GỬI CHO HỌC VIÊN

TỔNG CỘNG 12 BUÔI = 45 TIẾT

 Học viên có thể  học các phần như sau:

1. Học toàn bộ 12 buổi Chuyên viên ISO tích hợp -LEAN được cấp 2 chứng chỉ quốc tế:
    1. SPECIALIST ISO (9001-14001- 45001):2015 - LEAN
    2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001- 45001):2015 - LEAN 

2. Học Chuyên viên ISO 9001-14001-45001, Học 10 buổi được cấp 02 chứng chỉ quốc tế:

     1. SPECIALIST ISO (9001-14001-45001):2015

     2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001-45001):2015

     Chứng chỉ của MQI là không thời hạn trao ở buổi học thứ 12


 HỌC PHÍ: 2 900 000 VNĐ/ 1 khóa

  - Cựu học viên và học viên nộp học phí trước 05 ngày là 2 700 000 VND 

  - Nhóm học viên 03 người trở lên học phí 2 600 000 VND/khóa/hv

 -  Sinh viên năm thứ 3 và 4 đóng học phí 2 500 000 VND/hv

         Lưu ý: MQI chỉ áp dụng 1 trong 3 ưu đãi trên.


 - Học viên được nộp học phí 2 lần/khóa
 - Đào tạo tại doanh nghiệp: Thỏa thuận theo hợp đồng đào tạo 

 Quy định: Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng  05 ngày

  Học viên đóng học phí bằng hai cách:
1. Nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý
    Tên TK: VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, Số TK: 24247469,
    Ngân hàng ACB - CN. HCM  chuyển PGD Maximark Cộng Hoà

2. Đến VP MQI P.301 (lầu 3)- 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp HCM, 028 62 943 855
    hoặc đến P.305 - 14 Pháo Đài Láng - Q. Đống Đa - Hà nội nộp trực tiếp. LH: 0866 488 453
    Học viên học ở Đà Nẵng đóng học phí vào TK MQI theo thông tin Tài khoản trênLH: 0869 183 294

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


Tp. HCM,  làm việc từ : 8h - 18h từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7: 8h - 17h
Hà Nội từ 9h - 18h từ thứ 2 - thứ 6, ngày thứ 7 từ 8h - 12h.

* HCM: 97 Trần Quang Diệu P14. Q3; Tel: 028 62 943 855 - 028 62 943 817 - 028 62 909 204 - 028 62 909 1710869 183 294
* Hà Nội: 14 Pháo Đài Láng, Q.Đống Đa; Tel: 0866 488 453
* Cần Thơ: 93 Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều; Tel: 0909 512 149
* Đà Nẵng: Cao Đẳng Nghề Hoa Sen số K62/39 Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê; LH. Mr Dũng Tel: 0909 512 149;
Hotline: 0909 512 149
Email: daotaohcm@mqi.vn - Học tại Tp. HCM
            daotaohn@mqi.vn - Học tại Hà nội
Copyright © by MQI VietNam, All rights reserved.
Designed by Myy.vn