VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

11. KHÓA HỌC NHẬN THỨC IATF - FIVE CORE TOOLS ISO 16949KHÓA HỌC NHẬN THỨC ISO/IATF 16949:2016

Lịch Khai giảng ngày 11/04/2020 Học 02 ngày thứ 7 liên tục.
Giảng viên : Kieu Van Ton, Lean Six Sigma Master Black Belt, QSHE Lead Auditor.
THỜI GIANNỘI DUNG
Ngày 1 - Sáng
8h30 - 11h30
Nguyên tắc và Nguyên lý cơ bản về quá trình và quản lý quá trình.
Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO/TS 16949.
Quá trình hình thành ISO/TS 16949
Ngày 1 - Chiều
13h30 - 16h30
Các khái niệm, 7 nguyên tắc về quản lý chất lượng.
Lợi ích và tầm quan trọng của tiêu chuản IATF 16949:2016 trong chuỗi cung ứng ngành sản xuất linh kiện ô tô.
Hỏi đáp, thảo luận và bài tập nhóm.
Ngày 2 - Sáng
8h30 - 11h30
Tư duy dựa trên rủi ro của tiêu chuẩn IATF 16949:2016
Phân tich và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016
Một số yêu cầu cơ bản của Rule 5th của IATF
Sơ lược 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA);
Ngày 2 - Chiều
13h30 - 16h30
Mối liên kết giữa 5 công cụ cốt lõi (5 Core tools) của chuỗi cung ứng ngành sản xuất linh kiện ô tô và tiêu chuẩn IATF 16949:2016
Các bước xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016.
Thảo luận, hỏi đáp
Bài kiểm tra cuối khóa.
HỌC PHÍ: 1 700 000 VND/khóa học/Hv/ 04 buổi
Nộp Hp trước 01 tuần được giảm 200 000 VND
ĐỊA CHỈ HỌC: 86/59 Đường Phổ Quang P2. Q. Tân Bình. Tp HCM
LIÊN HỆ : Ms. Diễm 0869 183 294 – 028 62 943 855 (Tp. HCM)
Mr. Tiến 0866 488 453 – 024 62 752 399 (Hà Nội)


KHÓA HỌC FIVE CORE TOOLS – ISO/IATF 16949:2016

Khai giảng ngày: 25/04/2020 Chỉ học các ngày thứ 7 trong tuần

THỜI GIANNỘI DUNG
Ngày 1 - Sáng
8h30 - 11h30
ISO/IATF 16949:2016 Introduction & Statistic Process Control
Introduce IATF 2016 Standard
Process Management principles
Check list
Charts with Excel software
Fish bone
Ngày 1 - Chiều
13h30 - 16h30
SPC & Statistic Process Control
Normal Distribution
Cp và Cpk caculation
Histogram Chart
Scatter Chart
Ngày 2 - Sáng
8h30 - 11h30
SPC & Statistic Process Control
Data - qualitative, quantitative, continous, discrete vaiables.
Control Chart
Xbar-R Chart
I-MR Chart
Ngày 2 - Chiều
13h30 - 16h30
SPC & Statistic Process Control
P Chart
nP Chart
C Chart
U Chart
Final Examination
Ngày 3 - Sáng
8h30 - 11h30
FMEA, Failure Mode and Effect Analysis
Definition of FMEA
Objective of FMEA
Types of FMEA
Design FMEA
Process FMEA
Ngày 3 - Chiều
13h30 - 16h30
MSA & Measurement Systems Analysis
Purpose of Measurement System Analysis
Accuracy and Precision
Repeatability and Reproducibility
% GRR Calculation
Ngày 4 - Sáng
8h30 - 11h30
APQP & Advance Product Quality Planning
APQP definition
ISO/IATF 16949:2016 requirements
APQP stages
Quality Control Plan
Ngày 4 - Chiều
13h30 - 16h30
PPAP & Production Part Approval Process
PPAP definition
ISO/IATF 16949:2016 requirements
PPAP requirements
PPAP notice and submit
The final examination
Trainer: Kieu Van Ton, Lean Six Sigma Master Black Belt, QSHE Lead Auditor
HỌC PHÍ: 3 200 000 VND/KHÓA/HV. Nộp Hp trước 01 tuần được giảm 200 000 VND
ĐỊA CHỈ HỌC: 86/59 Đường Phổ Quang P2. Q. Tân Bình. Tp HCM

LIÊN HỆ :
Ms. Diễm 0869 183 294 – 028 62 943 855 (Tp. HCM)
Mr. Tiến 0866 488 453 – 024 62 752 399 (Hà Nội)
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149