VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

11. KHÓA HỌC ISO 22000:2015 - HACCP; ISO 17025: 2017; ISO 17065:2007


HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 22000 - HACCP

Đang cập nhật

TCVN ISO/IEC 17025:2017; ISO 17065:2007

YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA CÁC PHÒNG
THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

     1. MỤC ĐÍCH  

      - Thiết lập hệ thống tài liệu cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

      -  Vận hành hệ thống tài liệu, đánh giá và hiệu chỉnh nhằm nâng cao hiệu lực của HTTL

      -   Quản lý toàn bộ phòng Thử nghiệm và Hiệu chuẩn

      2.  NỘI DUNG

          BUỔI 1:

         - Tổng quan về ISO 17025 ( Lịch sử hình thành và phát triển)
         - Phạm vi áp dụng
         - Tiêu chuẩn trích dẫn
         - Thuật ngữ và định nghĩa
         - Phân tích và hướng dẫn soạn thảo tài liệu điều khoản 4-5

          BUỔI 2

        -  Phân tích và hướng dẫn viết tài liệu về:
            + Điều khoản 6: Yêu cầu về nguồn lực;
            + Điều khoản 7: Yêu cầu về quá trình;

           BUỔI 3

          - Phân tích và hướng dẫn viết tài liệu về:
            + Điều khoản 8 Yêu cầu về Hệ thống quản lý Phòng Thử nghiệm và Hiệu chuẩn;
            + 
Hướng dẫn soạn thảo 18 tài liệu tác nghiệp cho phòng Thử nghiệm và Hiệu chuẩn;

            BUỔI 4

         Hướng dẫn viết tài liệu quy trình tiếp nhận và thử nghiệm mẫu sản phẩm của khách hàng;
         Hướng dẫn soạn thảo các quy trình kiểm soát
         Hướng dẫn soạn thảo sổ tay chất lượng
         Hướng dẫn Đánh giá nội bộ và Hiệu chỉnh tài liệu

         CHUYÊN GIA: VT.TS. BÙI BÌNH THẾ

         Học phí: 2 000 000 vnd/04 buổi/hv
         Liên hệ : Ms. Xuân Trang: 0869 183 294 - 028 62 943 855
         Thông tin Tài khoản:  Viện chất lượng quản lý, số tài khoản: 24247469 Bank ACB CN.HCM
                                              - PGD Marximak Cộng hòa, Tân BìnhĐăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0909 512 149