VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

15. ISO 22000:2018 - HACCP - GMP - FSSC 22000:2023

KHOÁ HỌC ISO 22000:2018 - HACCP - GMP - FSSC 22000

BUỔI HỌCNỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
BUỔI 1 PHẦN 1: TỔNG QUAN
 • Hệ thống quản lý và góc nhìn về Hệ thống quản lý
 • Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống
 • Triết lý và 7 nguyên tắc quản lý chất lượng;
 • Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 22000;
 • Vòng tròn PDCA;

 • PHẦN 2: PHÂN TÍCH ĐIỀU KHOẢN, SOẠN THẢO TÀI LIỆU ISO 22000:2018 ĐK 4: BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
 • Bối cảnh của tổ chức về an toàn thực phẩm;
 • Các bên quan tâm có liên quan và yêu cầu của họ;
 • Phạm vi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
 • HTQL an toàn thực phẩm, các quá trình liên quan;
 • BUỔI 2 ĐK 5: SỰ LÃNH ĐẠO
 • Cam kết của lãnh đạo;
 • Hướng vào khách hàng;
 • Chính sách an toàn thực phẩm;
 • Truyền thông chính sách này;
 • Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
 • Sự tham gia và tham vấn của người lao động;

 • ĐK 6 : HOẠCH ĐỊNH
 • Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội;
 • hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Hoạch định sự thay đổi (cho ISO 22000:2018);
 • Hoạch định thực hiện hành động (ISO 22000:2018);

 • ĐK 7: SỰ HỖ TRỢ
 • Nguồn lực con người;
 • Cơ sở hạ tầng;
 • Theo dõi đo lường;
 • Tri thức tổ chức;
 • Năng lực;
 • Nhận thức;
 • Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài;
 • Thông tin dạng văn bản;
 • Tạo lập và cập nhật;
 • Kiểm soát thông tin dạng văn bản;

 • ĐK 8: VẬN HÀNH
 • Hoạch định và kiểm soát việc vận hành;
 • Chương trình tiên quyết;
 • Hệ thống truy xuất nguồn gốc;
 • Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp
 • Kiểm soát mối nguy
 • Lưu đồ và mô tả quý trình
 • Phân tích mối nguy
 • Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy
 • Kiểm soát việc giám sát và đo lường
 • Thẩm tra; Phân tích kết quả của hoạt động thẩm tra
 • Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình
 • Khắc phục; Hành động khắc phục
 • Xử lý các sản phẩm không an toàn tiềm ẩn
 • Đánh giá để giải tỏa
 • Xử lý các sản phẩm không phù hợp
 • Thu hồi triệu hồi

 • ĐK 9: ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT
 • Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo
 • Họp xem xét của lãnh đạo;

 • ĐK 10: CẢI TIẾN
 • Khái quát về cải tiến liên tục;
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục;
 • Cải tiến liên tục;
 • Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 • CHO HỌC VIÊN LƯU FILE 04 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
  1. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản;
  2. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp;
  3. Quy trình đánh giá nội bộ;
  4. Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội;
  BUỔI 3 PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT:

  3.1. HỆ THỐNG THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT - GMP (Good Manufacturing Practices)
 • Nhà xưởng;
 • Phương tiện chế biến;
 • Yêu cầu về sức khoẻ người lao động;
 • Vệ sinh;
 • Quá trình sản xuất (chế biến);
 • Bảo quản và phân phối;

 • 3.2. QUY PHẠM VỆ SINH VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT VỆ SINH SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures)
 • Phạm vi kiểm soát của SSOP;
 • Nội dung và hình thức Quy phạm vệ sinh – SSOP:
 • An toàn của nguồn nước;
 • An toàn của nước đá;
 • Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm;
 • Ngăn ngừa sự nhiễm chéo;
 • Vệ sinh cá nhân;
 • Bảo vệ sản phẩm không bị nhiểm bẩn;
 • Sử dụng, bảo quản hoá chất;
 • Sức khoẻ công nhân;
 • Kiểm soát động vật gây hại;
 • Chất thải;
 • Thu hồi sản phẩm;
 • CHO HỌC VIÊN LƯU FILE:
  1. GMP mẫu;
  2. SSOP mẫu;

  3.3. HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN – HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
  CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HACCP:
 • Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy hại ;
 • Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Control Points); Sơ đồ quyết định để thiết lập CCP;
 • Nguyên tắc 3: Xác lập các ngưỡng tới hạn;
 • Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn;
 • Nguyên tắc 5: Xác định các hoạt động khắc phục;
 • Nguyên tắc 6: Xác lập các thủ tục kiểm tra;
 • Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu ;

 • CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HACCP TRONG DOANH NGHIỆP:
  1. Thành lập đội HACCP;
  2. Mô tả sản phẩm;
  3. Xác định mục đích sử dụng;
  4. Xây dựng sơ đồ quá trình sản xuất;
  5. Kiểm tra thực địa về sơ đồ quá trình sản xuất;
  6. Tiến hành phân tích các mối nguy;
  7. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCPs);
  8. Thiết lập các giới hạn tới hạn;
  9. Thiết lập hệ thống giám sát;
  10. Thiết lập hành động khắc phục;
  11. Thiết lập các thủ tục xem xét xác nhận;
  12. Thiết lập tài liệu và lưu trữ hồ sơ;
  CHO HỌC VIÊN LƯU FILE HACCP mẫu.
  Học viên tự thiết lập HACCP cho 01 sản phẩm của đơn vị mình.
  BUỔI 4-5 PHẦN 4: FSSC 22000:2028
 • Quá trình nâng cấp phiên bản 6;
 • Lợi ích của phiên bản 6;
 • Sử dụng bao bì tái chế làm nguyên liệu đầu vào;
 • Kiểm soát khiếu nại về nhãn hoặc bao bì sản phẩm;
 • Quản lý tác phẩm nghệ thuật và kiểm soát in;
 • Phòng vệ thực phẩm;
 • Giảm thiểu gian lận thực phẩm;
 • Sử dụng LOGO (tất cả các chuỗi thực phẩm);
 • Quản lý dị ứng;
 • Giám sát môi trường;
 • Văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm;
 • Kiểm soát chất lượng;
 • Vệ sinh xe bồn vận chuyển;
 • Quản lý tạp chất;
 • Thẩm tra chương trình tiên quyết;
 • Thẩm tra hạn sử dụng;
 • Thẩm định hướng dẫn nấu cho sản phẩm;
 • Tình trạng sức khỏe;
 • Quản lý thiết bị;
 • Thất thoát và lãng phí thực phẩm ;
 • Các yêu cầu trao đổi thông tin.

 • CHO HỌC VIÊN LƯU FILE 02 QUY TRÌNH FSSC:
 • Quy trình Phòng vệ thực phẩm;
 • Quy trình Giảm thiểu gian lận thực phẩm;
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOÀN BỘ 06 BUỔI = HP: 3 000 000 VND

  GIẢNG VIÊN: VT.TS. BÙI BÌNH THẾ  Tel, zalo 0909 512 149

  (Nội dung sẽ cập nhau sau. ít ngày)

  Học viên có thể nộp học phí bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

  Chuyển khoản vào tài khoản: VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ

  STK 019111953 Bank MB, PGD Lê Văn Sỹ CN. Phú Nhuận, Tp. HCM 

  Sau đó báo cho VP MQI qua tel/zalo: 0909 512 149 để Viện MQI xác nhận học phí đã chuyển vào tài khoản.

  Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

  Click vào đây để đăng ký học
  Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


  VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
  Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294 ; 0902 300 125.