VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

16. KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN & TRUYỀN KINH NGHIỆM

A. Mục đích

 Tất cả CBCNV của công ty bạn đều có thể trở thành người tài giỏi, điều đó đều nhờ vào Kỹ Năng Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm được thực hiện thường xuyên trong công ty.
 Nâng cao kỹ năng và tính chuyên nghiệp cho CBQL cấp trung, cao về công tác huấn luyện và truyền kinh nghiệm cho nhân viên.
Trang bị một số bí quyết về kỹ năng huấn luyện & truyền kinh nghiệp để nhân viên nhanh nâng cao tính chuyên nghiệp – Thực hiện Làm Đúng Ngay Từ Đầu


B. Đối tượng học

Tất cả các CBQL cấp trưởng, phó phòng ban và bộ phận chức năng trong doanh nghiệp

C. Nội dung

 1. Tổng quan về huấn luyện & truyền kinh nghiệm (½ buổi)
  • Tầm quan trọng của huấn luyện & truyền kinh nghiệm
   “ Thiên tài bao gồm 1% cảm hứng và 99% những giọt mồ hôi”
           Nhà phát minh Thomas Edison (11/02/1847 – 18/10/1931)
  • Người lãnh đạo trong vai trò là nhà huấn luyện & truyền kinh nghiệm
  • Những cân nhắc trước khi huấn luyện & truyền kinh nghiệm
  • Mối quan hệ giữa bên huấn luyện và bên được huấn luyện;
  • Kỹ năng tạo hứng thú trong huấn luyện & truyền kinh nghiệm của nhà huấn luyện chuyên nghiệp có vị trí quyết định hiệu quả công tác HL.
  • Bài tập: Các câu hỏi xử lý tình huống trong huấn luyện & truyền kinh nghiệm.
 2. Chuẩn bị huấn luyện & truyền kinh nghiệm (½ buổi)
  • Xác định nhu cầu, năng lực hiện tại và những kỳ vọng của nhân viên;
  • Xác định mục tiêu huấn luyện & truyền kinh nghiệm;
  • Kế hoạch huấn luyện & truyền kinh nghiệm nhân viên thành công;
  • Những chuẩn mực ứng xử trong khóa huấn luyện & truyền kinh nghiệm;
  • Tạo dựng bầu không khí tích cực cho khóa huấn luyện & truyền kinh nghiệm;
  • Phá vỡ tảng băng chìm “tính ỳ tâm lý” của nhân viên;
  • Những lợi ích kỳ vọng từ huấn luyện & truyền kinh nghiệm cho nhân viên
  • Bài tập tình huống
 3. Những đặc thù trong huấn luyện & truyền kinh nghiệm (1 buổi)
  • Các đặc điểm tâm lý chưa tự tin của nhân viên;
  • Các nguyên tắc ( nguồn lực) trong huấn luyện & truyền kinh nghiệm
  • Vận dụng 5 D trong huấn luyện & truyền kinh nghiệm
  • Mô hình GROW huấn luyện & truyền kinh nghiệm hiệu quả
 4. Các kỹ năng trong huấn luyện & truyền kinh nghiệm (1 buổi)
  • Kỹ năng giao tiếp ( xử lý âm lượng và ngữ điệu giọng nói…) trong huấn luyện;
  • Kỹ năng mô tả nội dung cần huấn luyện bằng mô hình hệ thống
   (Đầu vào – Quá trình tương tác – Rủi ro, cơ hội – Đầu ra)
  • Kỹ năng lắng và biểu cảm cơ mặt khi nghe chủ động;
  • Kỹ năng đặt câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề
  • Kỹ năng ứng xử trong các tình huống khó;
  • Kỹ năng đưa ra thông tin phản hồi cho nhân viên.
  • Chiếu Video 20 phút về kỹ năng huấn luyện & truyền kinh nghiệm
 5. Đánh giá trong huấn luyện & truyền kinh nghiệp cho nhân viên (1 buổi)
  • Đánh giá phản hồi
  • Đánh giá quá trình
  • Đánh giá hành vi;
  • Đánh giá kết quả;
  • Cập nhật các phát sinh trong huấn luyện và truyển kinh nghiệp vào hồ sơ huấn luyện;
  • Cập nhật các phát sinh trong tác nghiệp của nhân viên vào hồ sơ huấn luyện và  vào
   hướng dẫn tác nghiệp cho nhân viện để huấn luyện tiếp. Đám bảo các sai sót không tái diễn.

D. Báo giá: Inhoues 40 triệu đồng/ 25 – 30 người/02 ngày

Chi phí này là trọn gói
 *  Public Online or Offline :  2 trd / khóa.hv.

Viện MQI cam kết thực hiện khóa học với chất lượng cao nhất, làm hài lòng mong đợi của học viên và Ban giám đốc công ty.
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký học
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294 ; 0902 300 125.