VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

2. GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANAGER)


                                 GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANGER)

   1. MỤC ĐÍCH
    *  Tạo nguồn nhân lực cho quản lý chất lượng toàn diện
    *  Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng hệ thống chất lượng tích hợp
    *  Tham mưu cho BGĐ công ty về chiến lược kinh doanh hiệu quả trong từng thời kỳ.
    *  Thực hiện dòng chảy giá trị gia tăng toàn cầu cho sản phẩm của doanh nghiệp
        
                NÂNG CAO HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG VĂN BẢN

     2.  ĐỐI TƯỢNG: 
        *  Các cán bộ quản lý doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống ISO 9001-14001-45001;
        *  Các học viên đã học chuyên đề QaQc và Cv tích hợp ISO; nay học thêm LEAN & TQM.
            Sẽ đủ năng lực để cấp Certificate QUALITY MANAGER
        *  Các tân cử nhân, kỹ sư có nguyện vọng thực hiện nhiệm vụ giám đốc chất lượng.        

3. HỌC VIÊN CẦN THỰC HIỆN 4 KHÓA HỌC SAU

 1. QaQc Staff hoặc QaQc Manager (Online 100%)
  • Học phí 3 triệu đồng, giảm còn 2 700 000 VND/06 buổi
  • Nhóm 3 người học học phí là 2 500 000 VND/06 buổi
  • Đóng học phí trước ngày khai giảng là 03 ngày
 2. CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001-14001-45001
  • Học phí 4 triệu đồng, giảm còn 3 600 000 VND/10 buổi/hv
  • Nhóm 3 người học, học phí là 3 200 000 VND/10 buổi/hv
  • Đóng học phí trước ngày khai giảng là 03 ngày.
 3. SẢN XUẤT TINH GỌN (Online 50%; Offline 50%)
  • LEAN MANUFACTURING - Học phí 4 triệu đồng, giảm còn 3 6 00 000 VND/04 buổi
  • Nhóm 3 người học, học phí là 3 200 000 VND/04 buổi
  • Đóng học phí trước ngày khai giảng là 03 ngày
 4. TQM (Online 50%; Offline 50%)
  • (Học phí 4 triệu đồng, giảm còn 3 600 000 vnd/ 04 buổi/hv)
  • Nhóm 3 người học, học phí là 3 200 000 vnd/04 buổi/hv

                  KHOÁ HỌC: LEAD AUTITOR ISO 9001-14001-45001                     

 1. MỤC ĐÍCH:

 - Trang bị kiến thức cho Đánh giá trưởng (LA) Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-14001-45001

 - Hướng dẫn soạn thảo, cập nhật và chỉnh lý Tài liệu, Biểu mẫu và Lưu hồ sơ
   tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015

 - Hướng dẫn ghi biên bản Đánh giá nội bộ, Đánh giá Giám sát và Xem xét của lãnh đạo

 - Nắm bắt các công cụ hỗ trợ cho các nội dung trên

 2. ĐỐI TƯỢNG HỌC: chức danh chính học kiêm nhiệm Thư ký ISO và cá nhân quan tâm.
 3. NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016 là một yêu cầu dành cho các doanh nghiệp cung cấp linh kiện và dịch vụ cho các công ty sản xuất ô tô, ngoài ra IATF 16949:2016 giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được sự biến động của chất lượng sản phẩm, giúp kiểm soát một cách tiên tiến quá trình sản xuất từ khi bắt đầu nhận ý tưởng khách hàng, thiết kế sản phẩm, sản xuất mẫu, sản xuất thử cho đến sản xuất hàng loạt.
Có thể xem IATF 16949:2016 là một hệ thống quản lý chất lượng làm nền tảng để doanh nghiệp hướng đến xây dựng hệ thống sản xuất LEAN Manufacturing và ứng dụng các tiến trình cải tiến của nguyên lý 6 Sigma.
Khóa học “nhận thức và hiểu rõ tiêu chuẩn IATF 16949:2016” giúp cho học viên hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản nêu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016 và giúp cho học viên hiểu sơ lược về 5 công cụ cốt lõi (5 Core tools) của IATF 16949:2016 là PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA và mối liên hệ giữa 5 Core tools với IATF 16949:2016.

I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ HIỂU RÕ TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

 • Các khái niệm, 7 nguyên tắc về quản lý chất lượng;
 • Lợi ích và tầm quan trọng của tiêu chuản IATF 16949:2016 trong chuỗi cung ứng ngành sản xuất
        linh kiện ô tô;
 • Tư duy dựa trên rủi ro của tiêu chuẩn IATF 16949:2016;
 • Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016;
 • Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn IATF 16949:2016 và phiên bản cũ của tiêu chuẩn
         ISO/TS 16949:2009;
 • Một số yêu cầu cơ bản của Rule 5th của IATF;
 • Sơ lược 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA);
 • Mối liên kết giữa 5 công cụ cốt lõi (5 Core tools) của chuỗi cung ứng ngành sản xuất
         linh kiện ô tô và tiêu chuẩn IATF 16949:2016;
 • Phương pháp phân tích quá trình dựa vào công cụ mô hình con rùa để đáp ứng yêu cầu của
         tiêu chuẩn IATF 16949:2016;
 • Các bước xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016;
 • Thi cuối khóa và cấp chứng chỉ hiểu rõ tiêu chuẩn IATF 16949:2016.

 • II. THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng đào tạo: 3 ngày (mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ)
 • Thời gian: 8h30 sáng – 16h00 chiều.

 • III. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

 • Hiểu rõ và diễn giải đúng từng yêu cầu/điều khoản của IATF 16949:2016; - Hiểu rõ mục đích
        của IATF 16949:2016;
 • Hiểu rõ vì sao các công ty cung cấp linh kiện và dịch vụ cho ngành sản xuất ô tô cần phải áp dụng
        ISO /TS 16949:2009?
 • Hiểu được khái niệm về quản lý theo quá trình và vận dụng thành thạo cách quản lý theo quá trình;
 • Hiểu sự thay đổi và khác biệt giữa ISO/TS 16949:2009 với IATF 16949:2016;
 • Biết được các quy trình/thủ tục cơ bản cần phải có của một hệ thống quản lý theo
         tiêu chuẩn IATF 16949:2016;
 • Hiểu sơ lược từng công cụ trong 5 Core tools của IATF 16949:2016;
 • Hiểu mối liên hệ giữa tiêu chuẩn IATF 16949:2016với từng Core tool;
 • Hiểu biết sơ lược về Rule 5th của IATF;
 • Biết các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016;
 • Hiểu quy trình chứng nhận IATF 16949:2016.

 • IV. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Những người muốn hiểu sâu sắc từng điều khoản/yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016
 • Đại diện Lãnh đạo các Công ty đã có chứng nhận IATF 16949:2016 muốn củng cố
        kiến thức tiêu chuẩn.
 • Đại diện Lãnh đạo các Công ty đã có chứng nhận ISO/TS 16949:2009 muốn chuyển đổi
         sang phiên bản mới IATF 16949:2016.
 • Thành viên ban IATF 16949:2016 của các công ty.
 • Các quản lý của các phòng ban.
 • Các lãnh đạo của các công ty dự định áp dụng IATF 16949:2016.
 •  5. GIẢNG VIÊN

     *  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, CHUYÊN GIA ISO, QA/QC; LEAN; TQM...

     *  MBA. NGUYỄN ĐÌNH VINH LA ISO

     6.  HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

  1.  Học phí:  3 600 000  VNĐ/khóa 04 buổi/học viên
  2.  Nộp học phí trước 03 ngày, đóng  1 800 000 VND/khóa/học viên
  3. Nhóm 3 hv học phí là 3 200 000 VND/khoá học/học viên.

     Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Đến VP. Viện MQI, Hẻm xe hơi  86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM

  • Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý:

   Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ STK 019111953 Bank MB, PGD Lê Văn Sỹ, CN Phú Nhuận. Tp. HCM. hoặc STK 24247469, Ngân hàng ACB - CN.Lê Văn Sỹ. HCM

    Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền, ngày KG học viên mang biên lai đến Viện học.

  KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  ( Problem solving skill)

    I. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

   Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các quyết định đưa ra mang đầy màu sắc cảm tính, không thực tế ?
    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cấp quản lý doanh nghiệp giải quyết vấn đề bằng các quyết định thiếu cơ sở khoa học? Tư duy giải quyết vấn đề như thế nào được xem là phù hợp.

   Làm thế nào để đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt, phù hợp khi giải quyết " ngay tức thì" các vấn đề phát sinh, đồng thời phải có các phương án ngăn ngừa sự cố tái lập tương tự trong tương lai...

    Nhận thức được tầm quan trọng trên và nhằm góp phần phát huy tối đa tiềm lực của từng cá nhân trong việc tạo nên sức mạnh tổng thể của cả đội ngũ. Viện Chất lượng quản lý giới thiệu đến các bạn Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề.

   II. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

    -  Đơn giản hóa các vấn đề phức tạp để xác định bản chất của vấn đề;
    -  Xác định các liên kết nhân quả đến nhiều phần của một vấn đề
    -  Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu để hiểu vấn đề;
    -  Kích thích tiềm năng sáng tạo của các thành viên trong nhóm bằng cách tạo ra một mô trường phù hợp phù hợp để giải quyết vấn đề;
    - Sử dụng các công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề để phát triển các kế hoạch để thực hiện các quyết định;
    - Tối ưu hóa hiệu suất của các thành viên trong nhóm trong việc giải quyết vấn đề bằng cách dẫn dắt họ qua quy trình giải quyết vấn đề.

   III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

   1. Giới thiệu

   a)  Vấn đề là gì? các bước giải quyết vấn đề hiệu quả & ra quyết định;
   b)  Cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề;
   c)  Rào cản giải quyết vấn đề hiệu quả;

   2. Kỹ thuật giải quyết vấn đề

   a) Động não  tổng lực ( Brainstorming)
   b) Sơ đồ tư duy
   c) Biểu đồ xương cá, phân tích SWOT, Phương pháp 5 câu hỏi tại sao? ( Five why?)

   3. Kỹ thuật ra quyết định

   a) Phân tích Pareto;
   b) Phân tích so sánh theo cặp; Phân tích lưới; Phân tích trường lực;
   e) Phân tích lợi ích chi phí.

   4. Ra quyết định nhóm

   a) Tránh các tư duy nhóm cục bộ
   b) Sử dụng các kỹ thuật Delphi
   c) Xây dựng sự đồng thuận.

   5. Thực hiện giải pháp

   a) Lập kế hoạch thực hiện các giải pháp
   b) Xây dựng kế hoạch dự phòng
   c) Giám sát và kiểm soát, kiểm tra tiến độ

    IV: THỜI LƯỢNG : 02 buổi

    V:  HỌC PHÍ: 2 000 000 VND/khóa học/ học viên.

    VI: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
   
   Thuyết trình, trao đổi, thảo luận, tương tác nhóm, bài tập tình huống, Video Clips...

    VII: GIẢNG VIÊN

   TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ RỦI RO
   MBA. NGUYỄN VĂN MỸ, CHUYÊN GIA NHÂN SỰ;
   MBA. NGUYỄN HỮU CẦN, CHUYÊN GIA ISO.
   

  * Lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ tại NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ, TP. HCM 


  Image-Gallery-Detail  Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

  Click vào đây để đăng ký học
  Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


  VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
  Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294; 0947 091 893 ; 0902 300 125.