VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

2. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO - LEAN; THƯ KÝ ISO 9001:2015;


ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO - LEAN

    1. MỤC ĐÍCH
     *  Xem xét thực trạng hệ thống quản lý về Chất lượng sản phẩm, Môi trường, An toàn - Sức khỏe
          để xác định các LỖ THỦNG về:
          1.  Xử lý hợp đồng - Thông số kỹ thuật - Thông số kinh tế - Thiết kế Line
          2.  Lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát chất lượng;
          3.  Thiết kế và phát triển
          4.  Đánh giá nhà cung ứng bên ngoài, quản lý mua hàng - kho đầu vào;
          5. Tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng;
          6. Quản lý bán hàng - kho đầu ra;

                    NÂNG CAO HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ

     2.  ĐỐI TƯỢNG HỌC INHOUSE
        *   Các cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp;
        *   Những học viên đã học khóa học số 1 trong www.daotaoceo.com
        *   Các cá nhân khác có quan tâm.

BUỔI HỌCNỘIDUNG
I.  KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP

1. Mô tả hiện trạng Hệ thống tác nghiệp và những LỖ THỦNG của nó như:
2.  Nhân sự chưa phải là nguồn nhân lực;
3.  Tiếp nhận và xử lý khác biệt;
4.  Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch chất lượng;
5.  Đánh giá nhà cung ứng bên ngoài và quản lý kho đầu vào;
6.  Tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng công đoạn;
7.  Tổ chức bán hàng và quản lý kho đầu ra;
8.  THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NÀO ? LÀ THÍCH HỢP...

IIHÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC - PHÒNG NGỪA CÁC LỖ THỦNG

1. Hệ thống nhân sự đã trở thành nguồn nhân lực chưa?
2. Hệ thống Marketing - Bán hàng đã tạo ra nguồn khách hàng
    quay đầu tăng lên chưa?
3. Hệ thống kiểm soát chất lượng đã thực sự đảm bảo chất 
    lượng trong các khâu và các công đoạn chưa?
4. Hệ thống mặt bằng đã thực hiện theo LEAN chưa?
5. Làm sao để rút ngắn thời gian sản xuất một đơn hàng (hợp đồng)
6. Thực hiện đánh giá nội bộ - đánh giá của khách hàng - Đánh giá của
     tổ chức chứng nhận với 158 câu hỏi bằng tiếng Anh - Việt - Trung.
III.  HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỆ THỐNG TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO 9001-14001 - 45001- LEAN TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

1. Thiết lập Hệ thống tổng quát cho một hợp đồng;
2. Thực hiện phân khúc hệ thống và kết nối hệ thống;
3. Thiết lập các hướng dẫn công việc và chỉ dẫn tuân thủ
4.  Hệ thống các chỉ tiêu đo lường và đánh giá, biểu mẫu đính kèm

IV.  CHUYÊN GIA TƯƠNG TÁC VỚI TỪNG HỌC VIÊN VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU TÁC NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP.

  
Tương tác với từng học viên để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tài liệu tích hợp ISO 9001-14001-45001 - LEAN hỗ trợ hệ thống tác nghiệp hợp đồng.
                    CHI PHÍ : 2 000 000 VND/04 BUỔI (THỨ 7 - CN)

           ĐÀO TẠO INHOUSE THỎA THUẬN THEO HỢP ĐỒNG


CHUYÊN GIA 

                           VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, ISO - LEAN - QA/QC- TQM 

Học tại: Tp.HCM: 97 Trần Quang Diệu, P14.Q3 Phòng 201 - 0869 183 294
               Hà Nội : Số 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa. Phòng 305 - 0866 488 453
            THÍCH HỢP NHẤT LÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
CERTIFCATE

INTERNAL AUDITOR  OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001-14001-45001- LEAN
                            KHÓA HỌC THƯ KÝ ISO 9001-14001-45001 

 1. MỤC ĐÍCH:

 - Trang bị kiến thức cho chức danh Thư ký Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-14001-45001

 - Hướng dẫn soạn thảo, cập nhật và chỉnh lý Tài liệu, Biểu mẫu và Lưu hồ sơ
   tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015

 - Hướng dẫn ghi biên bản Đánh giá nội bộ, Đánh giá Giám sát và Xem xét của lãnh đạo

 - Nắm bắt các công cụ hỗ trợ cho các nội dung trên

 2. ĐỐI TƯỢNG HỌC: chức danh chính học kiêm nhiệm Thư ký ISO và cá nhân quan tâm.

 3. CERTIFICATE:
   
                             SECRETARY ISO 9001-14001-45001

 4. NỘI DUNG

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN GIA GHI CHÚ

1
Vị trí, nhiệm vụ của Thư ký ISO 9001:2015
- Kiểm soát toàn bộ Hệ thống Tài liệu HTQLCL
- Soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý theo yêu cầu của HTQLCL và Ban Giám đốc
-  Tham gia ghi chép biên bản trong Đánh giá nội bộ, Đánh giá Giám sát của Tổ chức chứng nhận quốc tế;
-  Tham dự và cung cấp hồ sơ cho Xem xét của lãnh đạo, ghi biên bản và thông báo Xem xét của lãnh đạo
VT.TS
BÙI BÌNH THẾ

01 buổi
2
Các công cụ hỗ trợ và các kỹ năng cần thiết cho Thư ký ISO 9001:2015
-  Đánh số hiệu văn bản và Tổ chức hồ sơ lưu
-  Kỹ năng Soạn thảo, Cập nhật, Chỉnh lý và Ban hành tài liệu ISO 9001:2015
- Kỹ năng thiết kế biểu mẫu theo yêu cầu của HTQLCL ISO 9001:2015
-  Kỹ năng tổ chức tài liệu cung cấp cho Xem xét của lãnh đạo theo yêu cầu của ĐK 9.3.2 và viết thông báo Xem xét của lãnh đạo theo ĐK 9.3.3
-  Chia sẻ của Chuyên gia

Trao Certificate: 

SECRETARY SYSTEMS  ISO 9001-14001-45001


LA. LÊ PHƯỚC
        NHỊ SANG 

Total

02 buổi

  5. GIẢNG VIÊN

   *  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, CHUYÊN GIA ISO, QA/QC; LEAN; TQM...

   *  LA.ISO LÊ PHƯỚC NHỊ SANG

   *  MBA. KIỀU VĂN TÔN, LA.ISO

   *  LA.ISO LÊ THANH BÌNH

   6.  HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

  1.  Học phí:  1 000 000  VNĐ/khóa/học viên
  2.  Nộp học phí trước 05 ngày, đóng  800 000 VND/khóa/học viên

   Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

  1. Đến VP. Viện MQI, P. 101, 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp. HCM

  2. Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý: Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB - CN. HCM chuyển PGD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền, ngày KG học viên mang biên lai đến Viện học.

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
( Problem solving skill)

  I. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các quyết định đưa ra mang đầy màu sắc cảm tính, không thực tế ?
  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cấp quản lý doanh nghiệp giải quyết vấn đề bằng các quyết định thiếu cơ sở khoa học? Tư duy giải quyết vấn đề như thế nào được xem là phù hợp.

 Làm thế nào để đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt, phù hợp khi giải quyết " ngay tức thì" các vấn đề phát sinh, đồng thời phải có các phương án ngăn ngừa sự cố tái lập tương tự trong tương lai...

  Nhận thức được tầm quan trọng trên và nhằm góp phần phát huy tối đa tiềm lực của từng cá nhân trong việc tạo nên sức mạnh tổng thể của cả đội ngũ. Viện Chất lượng quản lý giới thiệu đến các bạn Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề.

 II. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

  -  Đơn giản hóa các vấn đề phức tạp để xác định bản chất của vấn đề;
  -  Xác định các liên kết nhân quả đến nhiều phần của một vấn đề
  -  Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu để hiểu vấn đề;
  -  Kích thích tiềm năng sáng tạo của các thành viên trong nhóm bằng cách tạo ra một mô trường phù hợp phù hợp để giải quyết vấn đề;
  - Sử dụng các công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề để phát triển các kế hoạch để thực hiện các quyết định;
  - Tối ưu hóa hiệu suất của các thành viên trong nhóm trong việc giải quyết vấn đề bằng cách dẫn dắt họ qua quy trình giải quyết vấn đề.

 III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu

 a)  Vấn đề là gì? các bước giải quyết vấn đề hiệu quả & ra quyết định;
 b)  Cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề;
 c)  Rào cản giải quyết vấn đề hiệu quả;

 2. Kỹ thuật giải quyết vấn đề

 a) Động não  tổng lực ( Brainstorming)
 b) Sơ đồ tư duy
 c) Biểu đồ xương cá, phân tích SWOT, Phương pháp 5 câu hỏi tại sao? ( Five why?)

 3. Kỹ thuật ra quyết định

 a) Phân tích Pareto;
 b) Phân tích so sánh theo cặp; Phân tích lưới; Phân tích trường lực;
 e) Phân tích lợi ích chi phí.

 4. Ra quyết định nhóm

 a) Tránh các tư duy nhóm cục bộ
 b) Sử dụng các kỹ thuật Delphi
 c) Xây dựng sự đồng thuận.

 5. Thực hiện giải pháp

 a) Lập kế hoạch thực hiện các giải pháp
 b) Xây dựng kế hoạch dự phòng
 c) Giám sát và kiểm soát, kiểm tra tiến độ

  IV: THỜI LƯỢNG : 08 h

  V:  HỌC PHÍ: 1 000 000 VND/khóa học/ học viên.

  VI: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
 
 Thuyết trình, trao đổi, thảo luận, tương tác nhóm, bài tập tình huống, Video Clips...

  VII: GIẢNG VIÊN

 TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ RỦI RO
 MBA. NGUYỄN VĂN MỸ, CHUYÊN GIA NHÂN SỰ;
 MBA. NGUYỄN HỮU CẦN, CHUYÊN GIA ISO.
 

* Hình ảnh trao chứng nhận lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ cho 25 Học Viên tại NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ, TP. HCM 15/03/2017
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0909 512 149