VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

2. KHÓA HỌC SOẠN THẢO HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO; THƯ KÝ ISO 9001:2015;


ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN
KỸ NĂNG THIẾT LẬP - SOẠN THẢO 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP 
ISO (9001-14001-45001):2015

    1. MỤC ĐÍCH
      -   Nắm vũng kỹ năng Thiết lập và Soạn thảo Hệ thống quản lý của các
           phòng, ban trong công ty theo hướng dẫn của các điều khoản ISO 9001-
            14001 - 45001 quy định.
      -  Điều hành các nghiệp vụ cần thiết trong công ty theo các quy trình chuẩn
           SOPs ( Standards Operating Procedures)
      -  Đủ năng lực điều hành các cuộc đánh giá hệ thống và cải tiến toàn bộ kết 
          quả hoạt động, đưa ra cơ sở hợp lý cho phát triển bền vững của  tổ chức;
     2.  ĐỐI TƯỢNG HỌC
        -  Các cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Tư nhân, Nhà nước và
             liên doanh;
        -   Sinh viên cuối khóa, Tân cử nhân, kỹ sư loại khá giỏi trong tất cả 
             các ngành;
        -   Các cá nhân có quan tâm áp dụng và mở mang tri thức quản lý.

BUỔI                                            NỘI DUNG
1.KHÁI QUÁT - PHÂN TÍCH VÀ HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HTTL

-  Cơ cấu Tổ chức ( Cơ cấu cơ bản) và Cơ chế vận hành của cơ cấu cơ bản trong doanh nghiệp
-  Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc của Hệ thống quản lý chất lượng
-  Vòng tròn PDCA và Văn hóa chất lượng

2.


34


5.


6.  
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÀI LIỆU  ISO 9001-14001-45001

-   Nguyên tắc soạn thảo các điều khoản có chung số hiệu và điều khoản riêng cho từng bộ ISO
-   Phân tích điều khoản 4.1;4.2; 4.3 và 4.4 hướng dẫn làm bài tập
-   Phân tích và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu theo các điều khoản 5; 6;
-   Phân tích và hướng dẫn soạn thảo tài liệu theo các điều khoản 7;  8; 9;10.

CHỮA BÀI TẬP VỀ SOẠN THẢO QUY TRÌNH
 4.4, Hướng dẫn theo cách cầm tay - chỉ việc cho học viên.

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỆ THỐNG TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO 9001-14001 - 45001
Học phí+ Tài liệu + Giảng viên

Học tại Viện, Học phí 3 000 000đ/khóa; (ba triệu đồng) sĩ số tối đa là 15 học viên/ lớp
- Giảng viên: 
   VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, CHUYÊN GIA ISO - LEAN, QA/QC...
    KS. LÊ THANH BÌNH, LA ISO
Học tại: Tp.HCM: 97 Trần Quang Diệu, P14.Q3 Phòng 201
               Hà Nội : Số 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa. Phòng 305
CERTIFCATE:

         SET UP DOCUMENT ISO 9001-14001-45001
    Học viên có thể chuyển khoản học phí theo thông tin sau:
 Nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB - CN HCM chuyển  PGD Maximark Cộng hòa,  báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang đến Viện học. ( Tel: 028 62 943 855 ; 0869 183 294)KHÓA HỌC THƯ KÝ ISO 9001:2015 

 1. MỤC ĐÍCH:

 - Trang bị kiến thức cho chức danh chính nhiệm hoặc kiêm nhiệm Thư ký Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (gọi tắt là Thư ký ISO)

 - Hướng dẫn soạn thảo, cập nhật và chỉnh lý Tài liệu, Biểu mẫu và Lưu hồ sơ
   tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015

 - Hướng dẫn ghi biên bản Đánh giá nội bộ, Đánh giá Giám sát và Xem xét của lãnh đạo

 - Nắm bắt các công cụ hỗ trợ cho các nội dung trên

 2. ĐỐI TƯỢNG HỌC: chức danh chính học kiêm nhiệm Thư ký ISO và cá nhân quan tâm.

 3. CERTIFICATE:
   
    SECRETARY FOR MANAGEMENT QUALITY SYSTEMS ISO 9001:2015

 4. NỘI DUNG

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN GIA GHI CHÚ

1
Vị trí, nhiệm vụ của Thư ký ISO 9001:2015
- Kiểm soát toàn bộ Hệ thống Tài liệu HTQLCL
- Soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý theo yêu cầu của HTQLCL và Ban Giám đốc
-  Tham gia ghi chép biên bản trong Đánh giá nội bộ, Đánh giá Giám sát của Tổ chức chứng nhận quốc tế;
-  Tham dự và cung cấp hồ sơ cho Xem xét của lãnh đạo, ghi biên bản và thông báo Xem xét của lãnh đạo
VT.TS
BÙI BÌNH THẾ

01 buổi
2
Các công cụ hỗ trợ và các kỹ năng cần thiết cho Thư ký ISO 9001:2015
-  Đánh số hiệu văn bản và Tổ chức hồ sơ lưu
-  Kỹ năng Soạn thảo, Cập nhật, Chỉnh lý và Ban hành tài liệu ISO 9001:2015
- Kỹ năng thiết kế biểu mẫu theo yêu cầu của HTQLCL ISO 9001:2015
-  Kỹ năng tổ chức tài liệu cung cấp cho Xem xét của lãnh đạo theo yêu cầu của ĐK 9.3.2 và viết thông báo Xem xét của lãnh đạo theo ĐK 9.3.3
-  Chia sẻ của Chuyên gia

Trao Certificate: 

SECRETARY FOR MANAGEMENT QUALITY SYSTEMS  ISO 9001:2015


LA. LÊ PHƯỚC
        NHỊ SANG 

Total

02 buổi

  5. GIẢNG VIÊN

   *  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, CHUYÊN GIA ISO, QA/QC; LEAN; TQM...

   *  LA. LÊ PHƯỚC NHỊ SANG

   *  MBA. KIỀU VĂN TÔN, LA.ISO

  6.  HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

  1.  Học phí:  1 000 000  VNĐ/khóa
  2.  Nộp học phí trước 05 ngày, đóng 900 000 VND/khóa/học viên

   Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

  1. Đến VP. Viện MQI, P. 101, 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp. HCM

  2. Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý: Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB - CN. HCM chuyển PGD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền, ngày KG học viên mang biên lai đến Viện học.

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
( Problem solving skill)

  I. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các quyết định đưa ra mang đầy màu sắc cảm tính, không thực tế ?
  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cấp quản lý doanh nghiệp giải quyết vấn đề bằng các quyết định thiếu cơ sở khoa học? Tư duy giải quyết vấn đề như thế nào được xem là phù hợp.

 Làm thế nào để đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt, phù hợp khi giải quyết " ngay tức thì" các vấn đề phát sinh, đồng thời phải có các phương án ngăn ngừa sự cố tái lập tương tự trong tương lai...

  Nhận thức được tầm quan trọng trên và nhằm góp phần phát huy tối đa tiềm lực của từng cá nhân trong việc tạo nên sức mạnh tổng thể của cả đội ngũ. Viện Chất lượng quản lý giới thiệu đến các bạn Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề.

 II. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

  -  Đơn giản hóa các vấn đề phức tạp để xác định bản chất của vấn đề;
  -  Xác định các liên kết nhân quả đến nhiều phần của một vấn đề
  -  Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu để hiểu vấn đề;
  -  Kích thích tiềm năng sáng tạo của các thành viên trong nhóm bằng cách tạo ra một mô trường phù hợp phù hợp để giải quyết vấn đề;
  - Sử dụng các công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề để phát triển các kế hoạch để thực hiện các quyết định;
  - Tối ưu hóa hiệu suất của các thành viên trong nhóm trong việc giải quyết vấn đề bằng cách dẫn dắt họ qua quy trình giải quyết vấn đề.

 III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu

 a)  Vấn đề là gì? các bước giải quyết vấn đề hiệu quả & ra quyết định;
 b)  Cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề;
 c)  Rào cản giải quyết vấn đề hiệu quả;

 2. Kỹ thuật giải quyết vấn đề

 a) Động não  tổng lực ( Brainstorming)
 b) Sơ đồ tư duy
 c) Biểu đồ xương cá, phân tích SWOT, Phương pháp 5 câu hỏi tại sao? ( Five why?)

 3. Kỹ thuật ra quyết định

 a) Phân tích Pareto;
 b) Phân tích so sánh theo cặp; Phân tích lưới; Phân tích trường lực;
 e) Phân tích lợi ích chi phí.

 4. Ra quyết định nhóm

 a) Tránh các tư duy nhóm cục bộ
 b) Sử dụng các kỹ thuật Delphi
 c) Xây dựng sự đồng thuận.

 5. Thực hiện giải pháp

 a) Lập kế hoạch thực hiện các giải pháp
 b) Xây dựng kế hoạch dự phòng
 c) Giám sát và kiểm soát, kiểm tra tiến độ

  IV: THỜI LƯỢNG : 08 h

  V:  HỌC PHÍ: 1 000 000 VND/khóa học/ học viên.

  VI: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
 
 Thuyết trình, trao đổi, thảo luận, tương tác nhóm, bài tập tình huống, Video Clips...

  VII: GIẢNG VIÊN

 TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ RỦI RO
 MBA. NGUYỄN VĂN MỸ, CHUYÊN GIA NHÂN SỰ;
 MBA. NGUYỄN HỮU CẦN, CHUYÊN GIA ISO.
 

* Hình ảnh trao chứng nhận lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ cho 25 Học Viên tại NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ, TP. HCM 15/03/2017


Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0909 512 149