VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI 

 TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Hương:  0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn

  Hà Nội: Tel:  024 62 914 399 Hotline: Mr. Thế 0909 512 149 - daotaohn@mqi.vn 
 

2. SOẠN THẢO HỆ THỐNG TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO 9001-14001-45001


SOẠN THẢO HỆ THỐNG TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO 9001-14001-45001

    1. MỤC ĐÍCH

     *  Nâng cao năng lưc học viên về kỹ năng về  Soạn thảo - Vận hành - Duy trì hiệu lực hệ
        thống tài liệu quản lý chất lượng trong bối cảnh đặc thù của doanh nghiệp.

                    NÂNG CAO HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ

     2.  ĐỐI TƯỢNG HỌC:  Các cán bộ quản lý doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm.

     3. LỊCH HỌC

NƠI HỌCKHÓA HỌC
NGÀY KHAI GIẢNG

GIỜ HỌC

OnlineK1
Ngày : 22/02/202219h15-21h30

        
BUỔI HỌC
I.  TỔNG QUAN HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001 -14001-45001

1.  Mô tả tổng quan về Hệ thống tài liệu - Hệ thống tác nghiệp trong dng;
2.  Vai trò quyết định của soạn thảo hệ thống tài liệu trong điều hành
3.  Tính cấp bách của việc soạn thảo Hệ thống tài liệu có hiệu lực cao.

IIVẬN DỤNG CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ SỌAN THẢO HTTL
                                                                                             

1. Các nguồn lực (nguyên tắc) của Hệ thống quản lý;
2. Các hành động được thực hiện theo từng nguồn lực;
3. Hướng dẫn soạn thảo tài liệu theo các điều khoản và khoản mục trong
    ISO 9001:2015

III.  TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG THIẾT KẾ - VẬN HÀNH HTQL

1. Thiết lập quy trình tổng quan cho một hợp đồng;
2.  Phân khúc hệ thống và kết nối hệ thống trong soạn thảo tài liệu
3. Thiết lập các hướng dẫn công việc và chỉ dẫn tuân thủ
4.  Hệ thống các biểu mẫu đo lường và đánh giá, biểu mẫu đính kèm


IV.  TƯƠNG TÁC CỦA CHUYÊN GIA VỚI TỪNG HỌC VIÊN

  
Tương tác với học viên để nâng cao hiệu lực - hiệu quả của hệ thống quản lý doanh nghiệp, cùng học viên tạo Tư duy đột phá giải quyết các
VẤN ĐỀ TẠI CÔNG TY CỦA HỌC VIÊN.
CHI PHÍ : 3 000 000( ba triệu vnd)/04 buổi;  học vào ngày T7 & CN từ 8h30
                         
GIẢNG VIÊN:  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ                                                                                           

            THÍCH HỢP  CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CÁ NHÂN QUAN TÂM
Học tại: Tp.HCM: Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình - 0869 183 294
               Hà Nội : Số 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa. P.305 - 0866 488 453
    CERTI : DESIGN - MAINTAIN AN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM       

                                   KHÓA HỌC THƯ KÝ ISO
                                       

 1. MỤC ĐÍCH:

 - Trang bị kiến thức cho chức danh Thư ký Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-14001-45001

 - Hướng dẫn soạn thảo, cập nhật và chỉnh lý Tài liệu, Biểu mẫu và Lưu hồ sơ
   tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015

 - Hướng dẫn ghi biên bản Đánh giá nội bộ, Đánh giá Giám sát và Xem xét của lãnh đạo

 - Nắm bắt các công cụ hỗ trợ cho các nội dung trên

 2. ĐỐI TƯỢNG HỌC: chức danh chính học kiêm nhiệm Thư ký ISO và cá nhân quan tâm.

 3. CERTIFICATE:
   
                             SECRETARY ISO 9001-14001-45001

 4. NỘI DUNG

TT NỘI DUNG ĐÀO TẠO - CHUYỂN GIAO CHUYÊN GIA GHI CHÚ

1
Vị trí, nhiệm vụ của Thư ký ISO 9001:2015
- Kiểm soát toàn bộ Hệ thống Tài liệu HTQLCL
- Soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý theo yêu cầu của HTQLCL và Ban Giám đốc
-  Tham gia ghi chép biên bản trong Đánh giá nội bộ, Đánh giá Giám sát của Tổ chức chứng nhận quốc tế;
-  Tham dự và cung cấp hồ sơ cho Xem xét của lãnh đạo, ghi biên bản và thông báo Xem xét của lãnh đạo
VT.TS
BÙI BÌNH THẾ

01 buổi
2
Các công cụ hỗ trợ và các kỹ năng cần thiết cho Thư ký ISO 9001:2015
-  Đánh số hiệu văn bản và Tổ chức hồ sơ lưu
-  Kỹ năng Soạn thảo, Cập nhật, Chỉnh lý và Ban hành tài liệu ISO 9001:2015
- Kỹ năng thiết kế biểu mẫu theo yêu cầu của HTQLCL ISO 9001:2015
-  Kỹ năng tổ chức tài liệu cung cấp cho Xem xét của lãnh đạo theo yêu cầu của ĐK 9.3.2 và viết thông báo Xem xét của lãnh đạo theo ĐK 9.3.3
-  Chia sẻ của Chuyên gia

Trao Certificate: 

SECRETARY SYSTEMS  ISO 9001-14001-45001


LA. LÊ PHƯỚC
        NHỊ SANG 

Total

02 buổi

  5. GIẢNG VIÊN

   *  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, CHUYÊN GIA ISO, QA/QC; LEAN; TQM...

   *  LA.ISO LÊ PHƯỚC NHỊ SANG

   *  MBA. KIỀU VĂN TÔN, LA.ISO

   *  LA.ISO LÊ THANH BÌNH

   6.  HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

  1.  Học phí:  2 000 000  VNĐ/khóa/học viên
  2.  Nộp học phí trước 05 ngày, đóng  1 800 000 VND/khóa/học viên

   Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Đến VP. Viện MQI, Hẻm xe hơi  86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM

  • Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý:

    Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ STK 019111953 Bank MB, PGD Lê Văn Sỹ, CN Phú Nhuận. Tp. HCM. hoặc STK 24247469, Ngân hàng ACB - CN.Lê Văn Sỹ. HCM

     Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền, ngày KG học viên mang biên lai đến Viện học.

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
( Problem solving skill)

  I. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các quyết định đưa ra mang đầy màu sắc cảm tính, không thực tế ?
  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cấp quản lý doanh nghiệp giải quyết vấn đề bằng các quyết định thiếu cơ sở khoa học? Tư duy giải quyết vấn đề như thế nào được xem là phù hợp.

 Làm thế nào để đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt, phù hợp khi giải quyết " ngay tức thì" các vấn đề phát sinh, đồng thời phải có các phương án ngăn ngừa sự cố tái lập tương tự trong tương lai...

  Nhận thức được tầm quan trọng trên và nhằm góp phần phát huy tối đa tiềm lực của từng cá nhân trong việc tạo nên sức mạnh tổng thể của cả đội ngũ. Viện Chất lượng quản lý giới thiệu đến các bạn Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề.

 II. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

  -  Đơn giản hóa các vấn đề phức tạp để xác định bản chất của vấn đề;
  -  Xác định các liên kết nhân quả đến nhiều phần của một vấn đề
  -  Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu để hiểu vấn đề;
  -  Kích thích tiềm năng sáng tạo của các thành viên trong nhóm bằng cách tạo ra một mô trường phù hợp phù hợp để giải quyết vấn đề;
  - Sử dụng các công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề để phát triển các kế hoạch để thực hiện các quyết định;
  - Tối ưu hóa hiệu suất của các thành viên trong nhóm trong việc giải quyết vấn đề bằng cách dẫn dắt họ qua quy trình giải quyết vấn đề.

 III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu

 a)  Vấn đề là gì? các bước giải quyết vấn đề hiệu quả & ra quyết định;
 b)  Cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề;
 c)  Rào cản giải quyết vấn đề hiệu quả;

 2. Kỹ thuật giải quyết vấn đề

 a) Động não  tổng lực ( Brainstorming)
 b) Sơ đồ tư duy
 c) Biểu đồ xương cá, phân tích SWOT, Phương pháp 5 câu hỏi tại sao? ( Five why?)

 3. Kỹ thuật ra quyết định

 a) Phân tích Pareto;
 b) Phân tích so sánh theo cặp; Phân tích lưới; Phân tích trường lực;
 e) Phân tích lợi ích chi phí.

 4. Ra quyết định nhóm

 a) Tránh các tư duy nhóm cục bộ
 b) Sử dụng các kỹ thuật Delphi
 c) Xây dựng sự đồng thuận.

 5. Thực hiện giải pháp

 a) Lập kế hoạch thực hiện các giải pháp
 b) Xây dựng kế hoạch dự phòng
 c) Giám sát và kiểm soát, kiểm tra tiến độ

  IV: THỜI LƯỢNG : 08 h

  V:  HỌC PHÍ: 2 000 000 VND/khóa học/ học viên.

  VI: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
 
 Thuyết trình, trao đổi, thảo luận, tương tác nhóm, bài tập tình huống, Video Clips...

  VII: GIẢNG VIÊN

 TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ RỦI RO
 MBA. NGUYỄN VĂN MỸ, CHUYÊN GIA NHÂN SỰ;
 MBA. NGUYỄN HỮU CẦN, CHUYÊN GIA ISO.
 

* Hình ảnh trao chứng nhận lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ cho 25 Học Viên tại NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ, TP. HCM 15/03/2017
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký học
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI ; 0869 294 183 ; 0947 091 893