VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

3. QAQC STAFF; QAQC MANAGER ( QUALITY ASURANCE AND QUALITY CONTROL)

KHÓA HỌC QAQC STAFF; QAQC MANAGER
QUALITY ASURANCE AND QUALITY COTROL

Chứng chỉ quốc tế không thời hạn
Viện nhận giới thiệu việc làm cho học viên QAQC STAFF; QAQC MANAGER
 Mức học phí ưu đãi cho hv sinh năm 2000 trở lại là 150k/buổi x 06 buổi = 1,5 trd

Thiết kế đột phá & hoạch định quyết định Đảm bảo chất lượng. 
Chủ động ngăn ngừa, truy tìm và loại bỏ nguyên nhân sai lỗi, cải tiến liên tục


 VT.TS. Bùi Bình Thế và LA.ISO. TS. Phan Kim Tuyến thiết kế - Đào tạo - Chuyển giao tại Tp.HCM - Hà Nội - Đà Nẵng liên tục 20 năm qua. Viện sẽ giới thiệu việc làm cho học viên.

Hoạt động Đảm bảo - Kiểm soát chất lượng trong Nhóm chất lượng là hoạt động cơ bản của mọi doanh nghiệp. Nó quyết định doanh thu trên cơ sở đảm bảo độ tin cậy của chất lượng sản phẩm đối với khách hàng và các bên
quan tâm. Học viên tham gia học sẽ được Viện MQI giới thiệu nơi tuyển dụng.

 Hoạt động Đảm bảo chất lượng & Kiểm soát chất lượng (QaQc) được vận hành trong Nhóm chất lượng (Qcc). Nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm, gìn giữ uy tín của doanh nghiệp với khách hàng. Đây là hành động cốt lõi mà mọi doanh nghiệp đều rất coi trọng. Bởi nó quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 QC(Quality Concheck) = Kiểm soát, Kiểm tra chất lượng. Nhân viên QC có trách nhiệm theo dõi, đo lường các chỉ tiêu chất lượng của các bán thành phẩm trước, trong và sau công đoạn, truy tìm và loại bỏ nguyên nhân gây ra sai lỗi và thực hiện hành động loại bỏ nguyên nhân gây sai lỗi.

 Nhà quản trị học số 1 thế giới Peter Drucker(1909 - 2005) đã viết: "Các công cụ  SPC & SQC cho phép đáp ứng cả hai khát vọng đã có từ lâu : Chất lượng và năng suất. Hệ thống  SPC& SQC  tạo ra nền tảng cho tòa lâu đài của thế kỷ 20 mà Frederik Taylor và Henry Ford đã thiết kế"


Viện MQI trang bị cho học viên tính khoa học - Thực tiễn về Đảm bảo và Kiểm soát, Kiểm tra trong
Nhóm chất lượng nhằm thay đổi nhận thức, tạo ra kỹ năng về QaQc - Qcc. Tạo ra việc làm cho nhiều học sau khi học xong.

 Liên hệ: Tp. HCM: Ms. Hương 028 62 943 855 -  Tel/zalo : 0909 512 149;

  HN: Ms. Tel/Zalo: Mr.Thế  Tel/zao 0909 512 149; Ms. Hoa 0869 183 294

 
Chương trình đã thực hiện cho hơn 800 d.nghiệp, trong đó có Vinasoy VN. Viện đã đào tạo QA/QC cho 2 Nhà máy ở Quảng Ngãi và Bắc Ninh; tập đoàn Viettel, Nhà máy đạm Cà Mau, Trường cao đẳng Dầu khí, EVNNPT; FPT...
 *  Học phí : 3 000 000 vnd/06 buổi ( Ba triệu đồngchẵn).
    -  Đóng học phí trước 05 ngày giảm còn 2,7 trd ( Hai triệu bẩy trăm nghìn đồng)
    -  Nhóm 3 hv học phí còn 2 500 000 VND ( Hai triệu năm trăm nghìn đồng)BUỔI HỌC NỘI DUNG ĐÀO TẠO - CHUYỂN GIAO GHI CHÚ
1
Chương 1: Tổng quan về  Quản lý chất lượng & Kế hoạch chất lượng

1. Chất lượng là gì? Bản chất và ý nghĩa của Đảm bảo chất lượng;
2.  Vòng tròn PDCD với Đảm bảo chất lượng và Mô hình quản lý chất lượng;
3.  Chính sách QaQc và Cam kết của lãnh đạo;
4.  Trách nhiệm & Quyền hạn của công nhân, Qc và cán bộ Qa;
5.  Lập quy trình tổng quan sản xuất và kế hoạch chất lượng;
6.  Cách viết bản Hướng dẫn công việc ( Work Instruction)
7.   Giám sát hoạt động kiểm soát, kiểm tra(Concheck) của nhân viên Qc;
8.   Lập báo cáo chất lượng/tuần, tháng, quý, năm;
9.   Đảm bảo chất lượng sau khi giao hàng(Bán);
10. Tính liên tục của Đảm bảo chất lượng.

 


GV:
TS. Bùi
Bình
Thế

2
Chương 2: Truy tìm nguyên nhân sai lỗi và loại bỏ sai lỗi.

1. FMEA ( các sai lỗi, tác động sai lỗi và cách loại bỏ nguyên nhân gây sai lỗi )
2.  Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment - QFD)
3.  Ngôi nhà chất lượng với 06 phòng (HOQ)
4.   So sánh sản phẩm với mẫu chuẩn được khách hàng ký xác nhận;
5.   Mức chất lượng chấp nhận trong kiểm tra mẫu và xác xuất hàng bán chạy;
6.   Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;
7.   Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy;
8.   Quy định về Nhãn hàng hóa;
9.   Tổ chức Ban Qa/Qc trong  doanh nghiệp.
GV:
TS. Bùi
Bình
Thế

Bài tập
 tại lớp


    3

Chương 3: Đảm bảo chất lượng với Cải tiến & Văn hóa chất lượng 

1. Cải tiến là gì?  Cải tiến liên tục và câu chuyện Kaizen;
2.  Chương trình cải tiến chất lượng;
3.  Tổ chức và hoạt động nhóm của  Qcc (Quality control circles)
4.   Phối hợp Brainstorming - Fishbone diagram - Five Why trong nhóm Qcc;
5.   Văn hóa chất lượng là gì? Mô hình văn hóa chất lượng;
6.   Xây dựng - Phát triển Văn hóa chất lượng;
7.   Độ tin cậy của con người ( HRA - Human Reability Assesment)
8.   Sử dụng thang đo HRA để giao việc phù hợp;
9.   Đánh giá thành tích gắn với báo cáo chất lượng.


GV:
TS. Bùi
Bình
Thế


4-5- 6

Chương 4: Các công cụ kiểm soát chất lượng (03 buổi - QC) sử dụng trong Qcc
1. Check List (Phiếu kiểm tra) ;
2. Chart (Các loại đồ thị);
3. PARETO(Biểu đồ Pareto)
4. FISHBONE(Sơ đồ nhân quả) ;
5. HISTOGRAM(Biểu đồ phân bố);
6.SCATER ( Biểu đồ phân tán);
7. CONTROL CHART; X- R), Xbar - R, I-MR Chart, P; nP Charts.
8.  Hướng dẫn học viên nghiên cứu tài liệu tham khảo về cách tính các tham số
     biến thiên và trung bình có trọng số.

  Trao Certificate ngay sau khóa học.

  QAQC STAFF ( QUALITY ASURANCE AND QUALITY COTROL) CHO HV CHƯA LÀM QAQC. CÒN HỌC VIÊN ĐÃ LÀM QAQC SẼ CẤP
   QAQC MANAGER ( QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL)GV
TS. Phan
Kim
Tuyến

 Thực hành

trên máy 
Latop cá nhân

Tổng số buổi học (1 buổi = 3 giờ)

6

 NHÓM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
 QUALITY CONTROL CIRCLE - QCC

Đây là chương trình đã được Viện thực hiện tại nhiều công ty trong thời gian vừa qua.
Viện xin gửi đến Ban giám đốc công ty chương trình và báo giá như sau:

- Mục đích: Nhằm giảm sai lỗi trong từng công đoạn, tiến tới không lỗi trong toàn bộ hệ thống sản xuất và giảm tối đa biên chế QaQc. Mỗi công nhân tác nghiệp sẽ là một Qa và Qc để sản xuất ra sản phẩm không sai lỗi. Bởi khách hàng chỉ trả tiền cho sản phẩm không sai lỗi.
- Thời lượng đào tạo: 02 ngày 04 buổi x 4h = 16h
- Đối tượng học: Ban giám đốc, Ban cải tiến, các trưởng bộ phận, tổ trưởng, người quản lý chất lượng...

A. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG NHÓM CHẤT LƯỢNG (QCC) LÀ GÌ?

 • 1.1. Giới thiệu khóa học, giảng viên và học viên
 • 1.2. QC (Kiểm soát chất lượng) là gì?
 • 1.3. Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của QCC
 • 1.4. Định nghĩa, mục đích, lợi ích của QCC?
 • 1.5. Các hoạt động chính của QCC

 • PHẦN 2: GIỚI THIỆU 7 CÔNG CỤ QC

 • 1. Phiếu kiểm soát (Check sheets)
 • 2. Biểu đồ (Charts.)
 • 3. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
 • 4. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
 • 5. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
 • 6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
 • 7. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

 • PHẦN 3: CÁCH TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG QCC

  3.1. Thành lập nhóm QCC (Leader/ Thành viên)
  3.2. Triển khai QCC
  3.1. Chọn đề tài
 • - Đánh giá, lựa chọn đề tài QCC
 • - Thực hành 1: Xác định và lựa chọn đề tài QCC

 • 3.2. Nắm bắt hiện trạng:
 • 3.2.1 Các bước tìm hiểu hiện trạng
 • 3.2.2 Xác định yếu tố ưu tiên giải quyết đạt mục tiêu theo quy luật 80:20 (Pareto)
 • 3.3.3 Thực hành: Tìm hiểu hiện trạng đề tài QCC

 • 3.3. Phân tích hiện trạng
 • 3.3.1 Mục đích của phân tích hiện trạng là gì?
 • 3.3.2 Các bước phân tích hiện trạng
 • 3.3.3 Thực hành 3: Phân tích hiện trạng đề tài QCC
 • 3.4. Thiết lập mục tiêu SMART cho đề tài QCC cho xây dựng mục tiêu chất lượng;
 • 3.4.1 Thực hành 4: Lập mục tiêu và kế hoạch hoạt động QCC PHẦN 4: THỰC HÀNH TRÊN LỚP CỦA NHÓM QCC

 • 3.5. Lập kế hoạch hoạt động theo 5W2H.
  3.6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • 3.6.1 Các bước phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • 3.6.2 Biểu đồ xương cá - 5 Whys – Brainstorming nhằm truy tìm nguyên nhân gốc rễ gây sai lỗi;
 • 3.6.3 Thực hành cách thức vận dụng tích hợp các công cụ trên trong thực tế của công ty.

 • 3.7. Lựa chọn đối sách và tiến hành hành động
 • 3.7.1 Các bước lựa chọn và tiêu chí lựa chọn đối sách
 • 3.7.2 Phân tích vấn đề tiềm ẩn của đối sách và xác định hành động
 • 3.7.3 Thực hành: Xác định và lựa chọn hệ thống giải pháp
 • 3.8. Kiểm tra hiệu quả, tiêu chuẩn hóa và quản lý hàng ngày
 • 3.8.1 Kết quả hữu hình và kết quả vô hình
 • 3.8.2 Tiêu chuẩn hóa sau khi thực hiện đối sách
 • 3.8.3 Quản lý trực quan sau khi thực hiện đối sách, triển khai thực hiện.
 • 3.8.4 Thực hành: Tiêu chuẩn hóa và cập nhật vào hướng dẫn công việc (Work Instructions)
  3.9. Đánh giá nội bộ hoạt động, cải tiến và xác định đề tài tiếp theo
  3.10. Kế hoạch cho các hoạt động QCC tiếp theo.


  PHẦN 5: Kiểm tra cuối khóa 60 phút, Gv chấm bài.

 • Quý công ty có nhu cầu, liên hệ: 0909 51 21 49 sẽ được tư vấn

    Chuyên gia:
     
  TS. Bùi Bình Thế; ThS.
     MBA. Kiều Văn Tôn. LA ISO ( LSS ( Black Belt)
     MBA. Phan Kim Tuyến, LA.ISO;
     KS. Nguyễn Văn Việt - Chuyên gia LSS (Black Belt)
     MBA. Nguyễn Đình Vinh, LA. ISO

    Học phí + Tài liệu + Certificate:

  * Viện trao chứng nhận vào cuối buổi học thứ 6

                                          
                         QUALITY CONTROL CIRCLE


                              CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ KHÔNG THỜI HẠN

   HỌC PHÍ: 3 000 000 VNĐ/ 1 khóa/học viên ( ba triệu đồng chẵn)

    ƯU ĐÃI:   

           *   2 700 000 VND/khóa cho hv đặt cọc học phí trước khai giảng (5 ngày)
    *   Nhóm 5hv học phí là 2 500 000 VND ( Hai triệu năm trăm nghìn đồng)


    *    Học viên được nộp học phí 2 lần 

    Các bạn gửi luôn cho 01 ảnh khổ 3x4cm để dán vào Certificate khổ A5 gửi luôn qua zalo
    Tel/zalo: 0909 512 149; 0869 183 294 ; 0866 488 453;

   *  Inhouse : Theo nhu cầu của từng công ty bài giảng theo may đo.

    *
  Nhà thầu xây dựng; doanh nghiệp cơ khí chế tạo ; doanh nghiệp sản xuất Ô tô theo các yêu cầu của IATF và phương pháp APQP - PPAP trong các ngành đặc thù. Viện thực hiện theo các chuyên đề mà công ty đặt hàng.

  Quy định: Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng 05 ngày

    Học viên nộp tiền học phí trực tiếp:

   1. Học ở Tp HCM: Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình.
      Học ở Hà Nội mời bạn đến Phòng 305 - 14 Pháo Đài Láng. Q. Đống Đa.

   2. Nộp tiền vào Tài khoản Viện theo thông tin: Tên TK: Viện chất lượng quản lý STK 019111953 Bank MB- PGD Lê Văn Sỹ - CN. Phú Nhuận- HCM hoặc STK: 24247469 Bank ACB CN. Lê Văn Sỹ. Tp. HCM hoặc  Sau đó thông báo cho Viện biết, giữ và mang biên lai nộp tiền đến ngày KG mang đến Viện trình giấy và học luôn.
  Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

  Click vào đây để đăng ký học
  Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


  VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
  Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294; 0947 091 893 ; 0902 300 125.