VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

9. QUẢN TRỊ RỦI RO ISO 31000:2018 & KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO ISO 31010:2011


ĐÀO TẠO - THAM VẤN - CHUYỂN GIAO

QUẢN LÝ RỦI RO ISO 31000:2018 & KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO ISO 31010
   Thực hiện đào tạo theo nhu cầu riêng biệt để bảo mật.
  Lịch học theo nhu cầu của từng công ty.

1.      Mục đích - Tính cấp bách:

   Trong quản lý rủi ro phải làm đùng ngay từ đầu được bắt đầu từ NHẬN DIỆN RỦI RO GỒM CẢ SƠ SUẤT... đây là vấn đề quan trọng nhất. Sau đó mới là PHÂN TÍCH RỦI RO và ĐỊNH MỨC RỦI RO và XỬ LÝ RỦI RO HIỆU QUẢ. Quản trị rủi ro có nghĩa rất rèn luyện kỹ năng hành động để loại bỏ sơ suất.

   Mọi hoạt động tại doanh nghiệp đều ĐỐI MẶT với rủi ro. Rủi ro phát sinh ngay trong khi làm hoạch định, rủi ro này sẽ phát sinh ra các rủi ro tiếp theo, phá vỡ dần hệ thống quản trị doanh nghiệp.  Gây ra những tổn thất nghiệm trọng. Nhận thức rủi ro và áp dụng kỹ thuật đánh giá rủi ro là một việc làm cấp bách mà các doanh nghiệp cần thực hiện ngay trong khâu lập hoạch định.

2.    Đối tượng học: Toàn bộ cán bộ quản lý doanh nghiệp ở mọi cấp phòng, ban, bộ phận chức năng.
  
Tài liệu sử dụng :

a.       ISO 31000:2018

b.      ISO 31010:2013

d.      Slides bài giảng của Viện MQI

3.      Thời lượng : 02 ngày (04 buổi; 3,5h/buổi)

4.      Liên hệ : Tp. HCM : Tel /zalo: 0909 512 149 ;  0869 183 294;
                                          

6.      CERTIFICATE :   RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEM

  

7.   Nhóm chuyên gia giảng dạy và tư vấn

  TS. BÙI BÌNH THẾ CHUYÊN GIA VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO.

  TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

Thời gian  ĐÀO TẠO - THAM VẤN - CHUYỂN GIAO

Ngày 1:
Quản lý Rủi Ro theo ISO 31000
 

Buổi

1/2

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

1. Bối cảnh và khái niệm về rủi ro và quản lý rủi ro.
2.  Nhận diện cận nguy, vùng cận nguy, mối nguy và sự cố
3. Nguyên tắc quản lý rủi ro
4. Khuôn khổ quản lý rủi ro

Buổi


1/2

4. Quy trình quản lý rủi ro (Khái quát - Trao đổi thông tin và tham vấn - Thiết lập bối cảnh - Nhận biết - Phân tích- Định mức - Xử lý rủi ro - Theo dõi và xem xét - Lập hồ sơ quá trình quản lý rủi ro)

5. Cách thức của nâng cao quản lý rủi ro
-  Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội là việc đầu tiên của hoạch định.
-  
Trách nhiệm QLRR trong việc ra quyết định - Trao đổi thông tin ...

Ngày 2:
Vận hành hiệu quả Hệ thống Kiểm soát Nội bộ với vai trò QTRR

Buổi 


2

6. Kiểm soát nội bộ với vai trò QTRR
(Nội dung – Thủ tục – Nguyên tắc – Cấu thành hệ thống Kiểm soát nội bộ)

7. Định hướng sử dụng kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp
 (Xác định rủi ro liên quan - Trao đổi, nhận diện các thủ tục kiểm soát - Thủ tục giám sát và kiểm tra liên quan)

8. Hướng dẫn soạn thảo Tài liệu quản lý rủi ro.

Buổi 


3-4

9. Kỹ thuật đánh giá rủi ro ISO 31010:2009
QTRR trong hoạt động Hành chính - Nhân sự
QTRR trong hoạt động Sản xuất – Cung ứng – Kho bãi
QTRR trong hoạt động Thương mại – Tiếp thị
QTRR trong hoạt động Tài chính – Kế toán
QTRR trong Hệ thống thông tin...
Chuyên gia tư vấn cho học viên về cách giải quyết rủi ro đang đối mặt.
Học viên làm bài kiểm tra 60 phút.

 8. Học phí: 3 000 000 vnd/khóa/học viên ( Ba triệu đòng chẵn)
                     Do tinh bảo mật nên khóa học này chỉ đào tạo cho riêng biệt từng công ty.

      Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

  1. Đến VP. Viện MQI, Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM;
     
  2. Chuyển khoản học phí vào tài khoản:

    Tên TK:  VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB- CN LÊ VĂN SỸ, HCM.

  3. Dán zalo 0909 512 149 báo thông tin chuyển khoản  xác nhận
      Học tại doanh nghiệp & Vp Viện ở HN hoặc Tp. HCM : Liên hệ : Mr. Thế Tel/zalo: 0909 512 149
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký học
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294; 0947 091 893 ; 0902 300 125.