VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI 

 TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Hương:  0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn

  Hà Nội: Tel:  024 62 752 399 Hotline: Ms. Ánh : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn 
 

12. CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG (Cost of Quality ) và QUY LUẬT TRẢ GIÁ

 Học và áp dụng tích hợp ISO 9001-14001-45001 lúc đầu, bạn và công ty phải bỏ ra một khoản tiền để học - áp dụng - đánh giá. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ, nhất là khi bạn và công ty đang eo hẹp.
 Song nếu không thực hiện thì điều gì sẽ xảy ra, chi phí bạn và công ty phải gánh chịu sẽ ra sao? Mời các bạn tiếp cận tóm tắt vấn đề này.
 Trong phạm trù tích hợp ISO 9001-14001-45001 các bạn chưa tiếp cận khái niệm chi phí chất lượng(Cost of Quality) bao gồm chi phí phù hợp và chi phí không phù hợp.
- Chi phí phù hợp có:
a.    Chi phí phòng ngừa bao gồm:
1. Chi phí cho hoạch định chất lượng;
2. Chi phí duy trì ISO 9001- 14001 – 45001- LEAN;
3. Chi phí kiểm soát các quá trình, cải tiến năng lực hiện có;
4. Chi phí thiết kế và phát triển các thiết bị đảm bảo chất lượng…
b. Chi phí đánh giá bao gồm:
1.Chi phí kiểm nghiệm,
2. Chi phí kiểm tra hàng mua vào,
3. Các chi phí trực tiếp hay gián tiếp của kiểm tra nhằm xác định mức độ phù hợp…
- Chi phí không phù hợp có:
a.    Chi phí sai hỏng bên trong bao gồm:
 1. Chi phí hao hụt vật tư,
    2. Chi phí của phế phẩm,
    3. Chi phí của hàng thứ phẩm, giảm cấp,
    4. Chi phí làm lại, lãng phí ...
b. Chi phí sai hỏng bên ngoài bao gồm:
     1. Chi phí bảo hành;
     2. Chi phí giải quyết khiếu nại khách hàng;
 3. Chi phí hàng bị trả lại;
 4. Chi phí do mất uy tín...
 Số liệu thống kê đã chỉ ra quy luật sau:
1.    Không áp dụng thành công tích hợp ISO thì chi phí không phù hợp lớn hơn rất nhiều chi phí phù hợp, giá thành sản phẩm- dịch vụ tăng, tỷ suất lợi nhuận giảm dần. Doanh thu tăng chậm và không tăng liên tục.

2.    Áp dụng tích hợp ISO thành công thì chi phí phù hợp luôn nhỏ hơn chi phí không phù hợp và tỷ lệ (%) của 2 loại chi phí này có xu hướng giảm rõ rệt trong giá thành sản phẩm và tỷ suất lợi nhuận tăng. Doanh thu tăng nhanh và liên tục.

 Các nhà kinh tế học đặt tên là QUY LUẬT TRẢ GIÁ, đáng để bạn - công ty cân nhắc, quyết định.

                                                                                                                          VT.MQI. TS. BÙI BÌNH THẾ

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149