VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

CẤP BÁCH ĐÀO TẠO VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG CHO TRƯỞNG PHÓ ĐƠN VỊ

 Trong thực tế, để xử lý các đơn hàng, dự án, sản phẩm ở đầu vào. Đòi hỏi một Ban điều hành các hoạt động phối hợp một cách ăn ý và nhịp nhàng.
  Trong mỗi sản phẩm, đơn hàng, dự án đều có những khác biệt, việc xử lý khác biệt đòi hỏi sự hợp tác của phòng kinh doanh với các phòng chức năng như: Phòng Kế hoạch - Phòng công nghệ (kỹ thuật) - Ban cung ứng vật tư... Đây là một quá trình cần trao đổi nhiều vòng kết hợp với kỹ thuật làm việc theo nhóm bằng phương pháp Brainstorming. Do vậy nhận thức về Văn hóa chất lượng có vị trí đặc biệt quan trọng để điều chỉnh hành vi trong quá trình phối hợp. Văn hóa chất lượng là hệ thống các giá trị gia tăng tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động nhằm cải tiến liên tục.
  Hệ thống các giá trị gia tăng phải được nhận thức trong hành vi chủ động phối hợp có hiệu quả giữa các bộ phận ( nhóm người) tham gia vào chuỗi giá trị đó.
  Vì vậy nhận thức về Văn hóa chất lượng có vị trí chất quyết định trong việc tạo ra hệ thống các giá trị gia tăng làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, từ đó giữ được và mở rộng lượng khách hàng trung thành và thường xuyên cho doanh nghiệp.
   Chuyên đề này đã được MQI chuyển giao cho nhiều doanh nghiệp như An Ánh Hùng - Rocons - Viettel...
      Trân trọng giới thiệu để quý công ty có kế hoạch triển khai khóa học.
                                                                     VT. TS. BÙI BÌNH THẾ
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149