VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

CẤP BÁCH HỌC VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÍCH HỢP ISO (9001 -14001-45001):2015 – LEAN

Từ khi ra đời đến nay, bộ tiêu chuẩn ISO 9001 gồm 5 phiên bản: ISO 9001:1987, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015.

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn 9001:2015, đây được xem là bộ tiêu chuẩn hiệu quả nhất, dễ áp dụng trong thực tế hơn nhằm đáp ứng cho những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới. Đó là việc ứng dụng những công nghệ mới và sự đa dạng hóa trong kinh doanh và thương mại toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng quy trình “Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động” để điều chỉnh chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Hệ thống tiêu chuẩn mới này không quy định một công thức chung nào để quản lý chất lượng mà doanh nghiệp sẽ căn cứ vào bối cảnh của doanh nghiệp mình để thực hiện các tiêu chuẩn.

Hiện tại, các doanh nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Sau ngày 14/09/2018, chứng chỉ ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực nên buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng quy trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Doanh nghiệp cần triển khai những hoạt động cụ thể để nhanh chóng nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015.

Tại sao phải cấp bách học và áp dụng hệ thống ISO 9001:2015?

  Trong thực tế, khi thực hiện xong một công việc, rất ít khi doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao ngay từ đầu. Thường thì, họ phải làm lại hoặc thực hiện hành động khắc phục các rủi ro. Điển hình là việc thực hiện mục tiêu doanh thu hàng năm… Điều đó làm doanh nghiệp mất nhiều thời gian và lãng phí nhiều nguồn lực.  Nguyên nhân chủ yếu là chưa vận hành có hiệu lực HỆ THỐNG TÍCH HỢP ISO – LEAN vào hoạt động kinh doanh.

Về bản chất, ISO - LEAN là một Hệ thống dẫn đường các doanh nghiệp soạn thảo tài liệu (biên bản hóa) cho việc vận hành một hệ thống tập trung hướng vào khách hàng đạt hiệu quả cao nhất với nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT.

-   Xác định bối cảnh- Chọn chiến lược và chính sách - Xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội – Lập mục tiêu - Hoạch định thực hiện mục tiêu.

-    Để thành công đương nhiên bạn phải biết tạo ra các nguồn lực hỗ trợ cho tác nghiệp trong các điều kiện được kiểm soát.

-    Sau đó đánh giá toàn diện bằng cân, đong, đo, đếm và cải tiến liên tục.

-    Công việc nhằm đạt được:

+ Chất lượng sản phẩm  ISO 9001:2015

+ An toàn sức khỏe  ISO 45001:2018

+ Môi trường thân thiện ISO 14001:2015

+ Chi phí thấp nhất: LEAN

Các doanh nghiệp sẽ nâng cao ưu thế hơn nữa khi vận hành các quy trình - hướng dẫn công việc theo quy định của ISO 9001:2015 - LEAN.

            Chúc các bạn thành công và thành đạt!

                                                                             VT. TS. BÙI BÌNH THẾ

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149