VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI /

 TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Thì  0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn

  HN: Tel:  024 752 399 Hotline: Mr. Long : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn Hà nội tạm ngưng đến 29/01/2021 sẽ hoạt động tiếp tục.
 

ĐÀO TẠO QA/QC MANAGER

Các doanh nghiệp thường bổ nhiệm chức danh QA/QC được biên chế trong Phòng Quản lý Chất lượng. Công việc chính là kiểm soát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn sản xuất và nghiệm thu sản phẩm. Với cách tiếp cận trên không thể thực hiện Đảm bảo và Kiểm soát chất lượng trong toàn bộ hệ thống kinh doanh được. Trên thực tế doanh nghiệp phải khắc phục rất nhiều sai lỗi nằm ngoài quá trình sản xuất trong xí nghiệp - phân xưởng. Hơn nữa những sự cố nhỏ này trong hệ thống lại làm rung chuyển hệ thống quản lý vốn đang hiệu quả. Khi đó sự khắc phục rất tốn kém và ở tình trạng CHỮA CHÁY. Bản chất của vấn đề là ở cách tiếp cận QA/QC chỉ tập trung trong sản xuất.

Từ sự phân tích trên, MQI thiết kế chương trình đào tạo QA/QC tại doanh nghiệptheo cách tiếp cận toàn bộ quá trình kinh doanh từ đầu vào - đầu ra. Chương trình đã được CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI ĐÓN NHẬN VÀ THỰC LIÊN TỤC 3 KHÓA QA/QC TẠI CÔNG TY cùng nhiều Doanh nghiệp khác

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 
- Tạo nhận thức đầy đủ về QA/QC trong hệ thống Cán bộ quản lý Công ty nhằm đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng. 
- Phân tích, dự đón các rủi ro trong các quá trình. 
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm giảm từ 15 – 20 % sai lỗi. 
- Nâng cao tính chuyên nghiệp cho QA/QC giỏi.

SỐ BUỔINỘI DUNG
Buổi1Bản chất và phạm vi  của đảm bảo chất lượng
-  Đảm bảo chất lượng là gì?
-  Nguyên tắc của đảm bảo chất lượng; 
-  Phạm vi của đảm bảo chất lượng;
-  Đảm bảo chất lượng trong doanh nghiệp (Quality Assurance); 
-  Vòng tròn Deming (PDCA) 
-  TQC là gì ?
Buổi 2FMEA - Kế hoạch chất lượng 
- Mô hình sai lỗi và phân tích tác động (FMEA) 
- Quy trình lập kế hoạch chất lượng 
- So sánh sản phẩm với mẫu chuẩn 
- Kiểm soát năng lực quá trình bằng chỉ số năng lực quá trình (Cp) 
- Sự phối hợp QA với QC,
- Bản công bố Chính sách QA/QC
*  Bài tập
Buổi 3+4Mô hình phòng ngừa và Brainstorming 
- Mục đích của kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC) 
- Mô hình phát hiện và mô hình phòng ngừa 
- Mục tiêu của SPC 
- Hệ thống thước đo trong SPC 
- Phương pháp Brainstorming
- Tổ chức nhóm kiểm soát chất lượng QCC
- Phương pháp five why
Buổi 5
6+7+8
Một số công cụ thống kê kiểm soát (QC)
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ( thước đo)
- Phiếu kiểm tra (Check list)
- Pareto diagram ( Quy luật 20/80)
- fishbone diagram ( Biểu đồ xương cá)
- Biểu đồ phân bố Histogram 
- Biểu đồ tương quan – Scatter Diagram 
- Phân bố chuẩn – Normal Distribution  
- Cp và Cpk
-  Control chart X-R ( biểu đồ kiểm soát)

Trao Certificate

  • Thời gian: Theo sắp xếp Công ty
  • Chuyên gia: VT, TS Bùi Bình Thế; Chuyên gia Kiều Văn Tôn
  • Clich ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • Học phí: 2000 000 vnd ( hai triệu đồng) Nộp trước 05 ngày nộp 1 800 000 VND/hv/khóa
Thông tin liên hệ:
- Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI)
- Tel: 028 62 943 855 - 024 62 752 399 - 0869 183 294 - 0866 488 453;
- Email: daotaohcm@mqi.vn
- Website: www.daotaoceo.com - www.mqi.vn - www.daotaoiso.com
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149