VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI 

 TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Hương:  0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn

  Hà Nội: Tel:  024 62 752 399 Hotline: Ms. Ánh : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn 
 

ĐỘT PHÁ NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG BẰNG ÁP DỤNG LEAN

Đột phá trong quản lý để tăng năng suất - chất lượng bằng chuyển giao LEAN  là  sản phẩm nghiên cứu - chuyển giao của MQI đã được triển khai tại nhiều doanh nghiệp như: Cty May 10, May Hữu Nghị, Cty TNHH Lộc Thành... đem lại những con số tăng trưởng hiển nhiên. Các Cty  áp dụng ISO 9001 - ISO 14001 - 45001 thành công sẽ có nhiều thuận lợi để thực hiện sản phẩm chuyển giao này.
  
  
Dự án đột phá khâu quản lý để tăng năng suất - chất lượng được thực hiện như sau:

 Bước 1:  Doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi nhu cầu

 Bước 2:  Khảo sát và lập đề án đột phá chuỗi quản lý và dòng sản phẩm từ đầu vào - đầu ra


 Bước 3:  Đàm phán - Ký hợp đồng

 Bước 4:   
CHUYÊN GIA TÁC NGHIỆP

 Bước 5:   Đo lường kết quả

 Bước 6:   Viết báo cáo thực hiện dự án

 Bước 7:   Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng

 Bước 8:   Thanh lý hợp đồng,  lưu hồ sơ  (4.2.4)

 Bước 9:   MQI theo dõi vận hành và bảo trì miễn phí
 
 Liên hệ: 0909 512 149 - Ts. Bùi Bình Thế, daotaohcm@mqi.vn

 Thời gian thực hiện từ 4 - 5 tháng.

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149