VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

HỌC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT Ở ĐÂU TỐT

Tổ trưởng sản xuất là gì ? Tổ trưởng sản xuất là người chịu trách nhiệm về

- Năng suất lao động
- Tính ổn định
- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Quan tâm đến các vấn đề các thành viên trong tổ
- Đảm bảo thời gian giao hàng đúng quy định

Vận hành quy trình sản xuất tại phân xưởng (nhà máy), ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện đúng các yêu cầu của đơn hàng ...đều do các Tổ trưởng sản xuất đảm nhiệm. Do vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn và các kỹ năng quản lý tổ cho Tổ trưởng sản xuất là yêu cầu cấp bách.

Hiện nay, vị trí này chưa được các Giám đốc quan tâm đúng mức. Đây là điểm 'hở sườn' trong tiến trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Để cạnh tranh và phát triển bền vững, doanh nghiệp phải áp dụng nhiều hệ thống quản lý như: ISO 9001- 14001- OHSAS 18001- LM(Lean Manufacturing). Để có thể vận hành được các hệ thống quản lý trên, việc đào tạo năng lực và kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng sản xuất cần được coi là một trong những giải pháp trọng điểm nhằm tăng năng suất tổng hợp đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Qua kinh nghiệm đào tạo Tổ trưởng sản xuất cho các doanh nghiệp, MQI nhận thấy cần phải có quy trình đào tạo phù hợp, cụ thể:

- Khảo sát công việc của Tổ trưởng sản xuất.
- Lập kế hoạch và nội dung đào tạo
- Thực hiện đào tạo và tương tác trực tiếp với đa số tổ trưởng sản xuất.
- Đánh giá kết quả, tìm điểm chưa phù hợp (NC)
- Tái đào tạo, bồi dưỡng.

Đào tạo Tổ trưởng sản xuất cần kiên nhẫn, hướng dẫn kỹ lưỡng, ân cần, lý giải bằng lời lẽ thuyết phục sẽ mang lại lợi ích thiết thực.

Các Tổ trưởng sản xuất là hệ thống nhân sự tác động trực tiếp đến chất lượng – số lượng sản phẩm, an toàn lao động, hiệu suất sử dụng máy, thiết bị và cuối cùng là thu nhập của nhân viên trong tổ. Vì vậy chương trình đào tạo Tổ trưởng không thể tách rời ISO 9001-14001-OHSAS 18001. Bởi họ là cán bộ trực tiếp quản lý sản xuất.

Tổ trưởng sản xuất là thành phần quan trọng của đội ngũ nhân sự đủ năng lực dẫn dắt trong doanh nghiệp. Sự trưởng thành và trung thành của họ là yếu tố quan trọng với bất kỳ chiến lược kinh doanh nào. Nuôi dưỡng và đào tạo những Tổ trưởng giỏi thành cán bộ quản lý cấp cao trong công ty cần là một nội dung cơ bản trong hoạch định nhân sự.

Vậy khi bạn thắc mắc nên học tổ trưởng sản xuất ở đâu tốt nhất , thì viện MQI xin mời bạn xem chi tiết chương trình đào tạo tổ trưởng sản xuất giỏi tại đây.
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký học
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294 ; 0902 300 125.