VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
 
 

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

CHƯƠNG TRÌNH LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
 STT NỘI DUNG
 SỐ BUỔI HỌC
 CHUYÊN GIA
 1  Lean Six Sigma Introduction
 • Six Sigma and Organizational Goals
 • History of Quality, Quality Gurus, History of Six
 • Sigma, Structure of Six Sigma Team, The Lean Six Sigma Green Belt
 • Excel Software Application
 • Minitab Software Application
 • Visio Software Application
 2 Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
 2 Lean Concept
 • LEAN Principles
 • Lean Wastes, Examples of Waste, LEAN Concepts 
 • Value Stream Mapping
 • QFD ( Quality Functional Deployment)
 • Voice of the Customer Analysis
 2  Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
 3  Define Phase
 • Team effectiveness
 • SIPOC
 • RACI Charting; KPIV & KPOV
 • Distribution: Normal, Binomial, Poisson
 • Project Management Basics: Problem Statement, IS/IS NOT Template, Project Charter, Project Plan
 • Introduction to Basic Statistics and Variation

           'As Is' Map Process

             'To Be' Map Process
 4  Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
 4  Measure Phase
 • MSA – Measure System Analysis
 • Capacity of Process Cp, Cpk, Pp  Ppk Indices
 • Cause and Effect Matrix
 • Control Charts (Xbar-R Chart, I & MR Chart, P, nP, U and C Chart
 • Cost Of Poor Quality
 • Data Collection Plan, Sample Size
 2  Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
 5  Analyze Phase
 • Identifying, Selecting and Prioritizing Root Causes
 • Hypothesis Testing
 • Failure Modes and Effects Analysis
 • Confidence Intervals  
 • Linear Regression – Simple and Mutiple Regression
 • ANOVA – One way and Two ways
 3  Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
 6

Improve Phase

 • Introduction to Improve
 • Design of Experiments (DOE)
 • Project Presentations – Overview
 2  Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
 7  Control Phase
 • Replenishment Pull Systems
 • Mistake Proofing
 • Introduction to Control
 • Process Control Plans
 2  Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
 8  Final Exam & Group Present
 • Take one-hour final exam for getting Certification with over 70% scores
 • Group presentation with registered Lean Six Sigma Projects
 1  Master Black Belt. Kiều Văn Tôn
  TỔNG 18 

- Số buổi học: 18 buổi/khóa

- Số giờ học: 3 giờ /buổi

     - Địa điểm học: 97 Trần Quang Diệu, P14, Q3, HCM

     - Ngôn ngữ đào tạo: Anh – Việtv

     - Tài liệuAnh – Việt

     - Hình thức học: Lý thuyết, thực hành, làm dự án (Buổi học đầu tiên quý Học viên vui lòng chia nhóm để làm dự án,số lượng tùy thuộc vào sĩ số lớp học)

     - Điều kiện:

-        Học viên đã có kiến thức Yellow Belt

-        Học viên phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứngdụng Minitab, Visio,...

-        Đăng ký và nộp học phí trước ngày học 3 ngày. 

Học phí: 7 200 000 VNĐ/khóa

- Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

 1. Đến Văn Phòng Viện MQI, Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM
 2. Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB Phòng GD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang biên lai đến Viện học.
Thông tin liên hệ:Mr BÙI BÌNH THẾ: 0909 512 149
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký học
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI / Tel:  028 943 855; DD. 0869 183 294 ; 0902 300 125.