VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

14. KHÓA HỌC NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI (SPM)


KHAI GIẢNG NGÀY 20/06/2020

1. MỤC ĐÍCH


-   Đáp ứng nhu cầu mong đợi của khách hàng
-   Đảm bảo các quy chuẩn chất lượng quy định cho SPM
-   SPM có chi phí cạnh tranh;
-   Nhóm chuyên gia thiết kế làm bộ phận nòng cốt cho hoạt động R& D  sản phẩm mới;
-   CBQL – Kỹ thuật đủ năng lực phát triển SPM liên tục;
-   Tạo ra nhiều hợp đồng cho nhu cầu khách biệt của khách hàng.

2.  ĐỐI TƯỢNG HỌC ( SĨ SỐ TỪ 20 – 25 NGƯỜI )

-   Đại diện Ban giám đốc
-  Trưởng phó phòng Thiết kế ( R&D)
-   Trưởng, phó phòng kỹ thuật
-   Quản đốc phân xưởng;
-   Cán bộ QA Đảm bảo chất lượng sản phẩm mới;
-   Kế toán tính giá thành sản phẩm mới
-   Trưởng bộ phận bảo trì sản phẩm mới

3.  NỘI DUNG

Lớp học do Chuyên gia VT. TS Bùi Bình Thế giảng dạy

BuổiNội dung
1Phần I : TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI (SPM)
Sản phẩm mới là gì? Đặc tính của nó
Vị trí của SPM quyết định quy mô và tốc độ tăng doanh số bán ra;
Vai trò của Ban Quản lý dự án SPM
Định danh tên gọi cho SPM
Báo cáo sứ mệnh của dự án SPM và việc phê duyệt
Cơ sở để thiết lập các mục tiêu chất lượng cho SPM
Các chính sách cho SPM
Thành lập Ban quản lý dự án SPM
Vai trò của Ban Quản lý dự án SPM
Thành lập Ban quản lý Dự án SPM;


XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG SẼ MUA VÀ SỬ DỤNG SPM
Các kiểu khách hàng bên ngoài
Khách hàng bên trong
Định danh khách hàng.
2Phần II: TRÌNH TỰ THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN SPM. (ĐẦU VÀO)

Bước 1: KHÁM PHÁ NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG CHO SPM
Nhu cầu được nói ra và nhu cầu thực về SPM.
Bối cảnh đặc thù của khách hàng liên quan đến việc sử dụng SPM ( xe chạy trên đường giao thông của TP, xe đưa đón khách trong sân bay…)
Nhu cầu có thể dẫn tới sự sử dụng không định trước;
Sự an toàn của con người và người sử dụng
“Thân thiện với người sử dụng”
Sự sẵn sàng của dịch vụ;
Nhu cầu của khách hàng liên quan tới sự khiếm khuyết của SPM;
Hiệu quả của việc xử lý lời phàn nàn về việc bán SPM cho khách hàng;
Thông tin đầy đủ cho khách hàng;
Lập kế hoạch thu thập nhu cầu của khách hàng;
Khám phá các nhu cầu của khách hàng mua SPM ( mua để làm gì?)
Phân tích và xếp thứ tự ưu tiên nhu cầu của khách hàng mua SPM;
Thiết lập các đơn vị đo và các thiết bị đo;
Dịch vụ và đo lường các nhu cầu của khách hàng mua SPM;
3BƯỚC 2: THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SPM
( TẬP TRUNG VÀO YẾU TỐ KHÁCH HÀNG RẤT ƯA THÍCH)
Nhóm các nhu cầu của khách hàng mua SPM lại với nhau;
Xác định các phương pháp để định danh các đặc tính của SPM;
Tiêu chuẩn, quy chuẩn và chính sách;
Tiêu chuẩn thiết kế các yếu tố mà khách hàng rất ưa thích ở SPM;
Tiêu chuẩn thiết lập các mục tiêu đặc tính của SPM;
Đo lường các mục tiêu đặc tính của SPM;
Tối ưu hóa các đặc tính và mục tiêu của SPM;
Thiết lập và thiết kế cuối cùng cho SPM;
Hội đồng phê duyệt thiết kế SPM.
4BƯỚC 3: PHÁT TRIỂN CÁC QUY TRÌNH SẢN XUẤT SPM

Soát xét các mục tiêu của SPM;
Xác định các điều kiện sản xuất SPM;
Thu thập thông tin đã được biết về các quy trình thay thế (nếu có);
Lựa chọn thiết kế quy trình tổng quan cho SPM;
Định danh các đặc tính và mục tiêu của quy trình chi tiết;
Thiết kế dành cho các yếu tố then chốt và sai lỗi của con người;
Tối ưu hóa các đặc tính và mục tiêu của quy trình;
Thiết lập năng lực của quy trình (số sản phẩm mới/ngày)
Thiết lập và đề xuất các đặc tính và mục tiêu cuối cùng của quy trình sản xuất SPM;

BƯỚC 6: PHÁT TRIỂN CÁC KIỂM SOÁT QUY TRÌNH VÀ
CHUYỂN GIAO CHO SẢN XUẤT SPM. ( ĐẦU RA)


Định danh các kiểm soát cần thiết cho SPM;
Thiết kế vòng phản hồi cho SPM.
Tối ưu hóa tự kiểm soát và tự kiểm tra (Concheck) SPM
Kiểm toán chi phí sản xuất và kế hoạch sản xuất SPM để chuyển giao;
Thực thi kế hoạch và xác nhận chuyển giao cho bộ phận sản xuất SPM.

BƯỚC 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG DOANH NGHIỆP – QUỐC GIA

CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA VT.TS. BÙI BÌNH THẾ
TỔNG THỜI GIAN = 14 h = 02 ngày = 04 BUỔI x 3 h 30’

4.  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

1. Phân tích kỹ các mục từ 1 – 36 mỗi mục triển khai ra 5 - 6 ý cụ thể để tham vấn cho học viên  vềthông số và hình dáng thiết kế cho SPM.
2.  Tương tác với từng học viên để học viên có KIẾN THỨC NỀN về thiết kế và phát triển SPM.

6. HỌC PHÍ PUBLIC:

02 BUỔI x  500 000 VND = 1 000 000 VND/HV/khóa học.


LIÊN HỆ: HÀ NỘI. MR. LƯU TIẾN TEL: 0866 488 453
TP.HCM MS. DIỄM TEL: 0869 183 294


Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149