VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI / TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Hotline 0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn
HN:   024 752 399 Hotline: Mr Tiến : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn
 

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN VÀ MỞ RỘNG CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO - TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO PPAP

 Thực tiễn đang đặt ra những yêu rất đa dạng cho doanh nghiệp, cụ thể như chương trình PPAP ( Production Part Approval Process); IATF ( International Automotive Task Force) nhằm lập hoạch định chất lượng sản phẩm tiên tiến ( Avanced Product Quality Planning - APQP). MQI đã đầu tư về chiều sâu cho những chương trình đồng bộ này. Chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung tóm tắt về PPAP.
 Những nội dung chính của PPAP bao gồm:
 1. Hồ sơ thiết kế ( Design Record)
 2. Giấy chứng thay đổi kỹ thuật ( ghi chú) ( Authorized Engineering Change ( note) Documents
 3. Phê duyệt kỹ thuật ( Engineering Approval)
 4. Hình thức sai lỗi thiết kế và phân tích tác động ( DFMEA)
 5. Biểu đồ lưu đồ quá trình ( Process Flow Diagram)
 6. Hình thức sai lỗi quá trình và phân tích tác động ( PFMEAs)
 7. Kế hoạch kiểm soát ( Control Plan)
 8. Nghiên cứu phân tích hệ thống đo lường (Maesurement System Analysis Studies) MSAS)
 9. Kết quả thứ nguyên ( Dimensional Results)
 10. Hồ sơ thử nghiệm vật liệu ( Record of Material/Performance Test)
 11. Báo cáo kiểm tra mẫu ban đầu ( Initial Sample Inspection Report)
 12. Nghiên cứu quá trình ban đầu ( Initial Process Studies)
 13. Tài liệu phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ( Qualtfied Laboratoty Documentation)
 14. Báo cáo chấp nhận xuất hiện ( Appearance Approval Report)
 15. Các bộ phận san xuất mẫu ( Sample Production Parts)
 16. Mẫu tổng thể ( Master Sample)
 17. Kiểm tra Aids (Checking Aids)
 18. Yêu cầu cụ thể của khách hàng ( Customer - Specific Requirements)
 19. Bảng đăng ký phê duyệt (Part Submission Warrant - PSW)
    Chương trình có trình chiếu video về hình ảnh quay chậm việc thực hiện PPAP.
                                  HẾT
  CHUYÊN GIA TƯ VẤN PPAP: TIẾN SĨ BÙI BÌNH THẾ, VIỆN TRƯỞNG MQI
                             LIÊN HỆ TEL: 0909 512 149

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149