VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI 

 TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Hương:  0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn

  Hà Nội: Tel:  024 62 752 399 Hotline: Ms. Ánh : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn 
 

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DO BÊN NGOÀI CUNG CẤP

Điều khoản 8.4 có tựa đề như trên, bạn hiểu như thế nào?
 Để thực hiện đầy đủ điều khoản này, đòi hỏi bạn phải học ISO 9001:2015 một cách bài bản và đúng giảng viên có năng lực.
 
 Trong bài viết này, chúng ta tiếp cận một yêu cầu đầu tiên của điều khoản. Để các bạn nắm vững việc vận hành Hệ thống quản lý doanh nghiệp với một yêu cầu trong điều khoản 8.4.
“ Tổ chức phải xác định các kiểm soát được áp dụng đối với quá trình, sản phẩm, dịch vụ do bên ngoài cung cấp khi:

 a) sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp bên ngoài được dùng để hợp thành sản phẩm và dịch  vụ của chính tổ chức”
- Trước hết, những phòng ban nào phải áp dụng yêu cầu này, đó là tất cả các phòng ban trong công ty đều phải áp dụng. Cụ thể: Ban mua nguyên nhiên vật liệu của phòng kế hoạch, Phòng Nhân sự khi tuyển dụng; Phòng Tài chính – kế toán khi vay vốn ngân hàng, Phòng kinh doanh khi mở đại lý và khi bán hàng cho nợ gối đầu…

- Quá trình nào phải kiểm soát, Ví dụ khi mua hàng là ngyên nhiên vật liệu, các quá trình phải kiểm soát là: Quá trình sản xuất từ nguồn nguyên vật liệu, quy trình sản xuất - kiểm soát sản xuất tại cơ sở sản xuất của nhà cung cấp bên ngoài ( Đánh giá khách hàng) quá trình vận chuyển và giao nhận.

- Khi phòng nhân sự tuyển dụng, thì các quá trình phải kiểm soát là: Phỏng vấn tuyển dụng; Huấn luyện – đào tạo và sử dụng;

- Làm thế nào để biết sản phẩm có hợp thành sản phẩm và dịch vụ của chính tổ chức không? Câu hỏi này có thể trả lời ngay sau khi đánh giá các thuộc tính lý hóa của sản phẩm qua phòng thử nghiệm bằng ISO 17025:2017. Nhưng đối với việc tuyển dụng nhân sự, điều này chỉ có thể biết chính xác khi sử dụng. Vì thời gian thử việc 2 tháng là chưa nói lên điều gì ? bạn đánh giá một đại lý bán hàng có hoàn thành doanh số hay không phải mất một năm hoặc tối thiểu phải 2 quý…
-  Như vậy các phòng cần soạn thảo và áp dụng Quy trình hoặc Hướng dẫn công việc đánh giá nhà cung cấp bên ngoài cho công việc mà phòng mình đang tác nghiệp.
 Bạn đừng bao giờ cho rằng mình có thể hiểu hết ngữ nghĩa của bộ ISO 9001:2015. Vì vậy, khi áp dụng, bạn hãy mở nó ra, tra cứu mà vận dụng. Tầm khái quát và kết tinh của nó khác hẳn với ngôn ngữ chi tiết của luật định.
VT.MQI. TS. BÙI BÌNH THẾ

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149