VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI /

 TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Thì  0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn

  HN: Tel:  024 752 399 Hotline: Mr. Long : 0866 488 453 - daotaohn@mqi.vn Hà nội tạm ngưng đến 29/01/2021 sẽ hoạt động tiếp tục.
 

VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG

Chuyên đề này hiện còn ít doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Đây là một lãng phí rất lớn theo thống kê của CEB(Corporate Executive Board). Nếu một doanh nghiệp xây dựng được văn hoá chất lượng sản phẩm, họ sẽ giảm được hơn 45% lỗi về chất lượng và hơn 75% lỗi sản phẩm khi đến tay khách hàng so với việc duy trì hoạt động theo truyền thống.

Xây dựng “Văn hoá chất lượng” cho doanh nghiệp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp về mặt chi phí, ước tính rằng một công ty với một nền văn hóa mạnh mẽ về chất lượng tiết kiệm 67 triệu USD/5.000 nhân viên. Nghiên cứu của CEB cũng chỉ ra rằng khoảng 60% nhân viên được khảo sát đang làm việc trong các doanh nghiệp không hiểu rõ về " văn hóa chất lượng".


Viện Chất lượng quản lý mở khóa học này tại mỗi doanh nghiệp và tại Viện để CBQL các doanh nghiệp cập nhật. Nhằm tạo ra nét độc đáo trong sản phẩm của doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa sự thỏa mãn của khách hàng.
CHƯƠNG TRÌNH
BUỐI 1:
*  Chất lượng là gì? Những yếu tố nào quyết định chất lượng?
*  Văn hóa chất lượng là gì? Bản chất của văn hóa chất lượng;
*  Sự khác biệt giữa Văn hóa chất lượng và Văn hóa doanh nghiệp;
*  Mối quan hệ khách hàng nội bộ trong văn hóa doanh ngiệp.

BUỔI 2:
*  Cách thức xây dựng Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng trong các phòng ban và bộ phận chức năng;
*  Chương trình chất lượng trong doanh nghiệp;
*  Tổ chức nhóm chất lượng ( Quality Control Circles)

BUỔI 3:
*  Xây dựng hành vi và văn hóa chất lượng trong doanh nghiệp:
*  Lợi ích của Văn hóa chất lượng
*  Mô hình 6 giá trị trong việc xây dựng văn hóa chất lượng

BUỔI 4:
*  Văn hóa chất lượng và đánh giá độ tin cậy của con người;
*  Quy trình đánh giá độ tin cậy của con người ( HRA)
*  Văn hóa chất lượng với cải tiến liên tục và quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
Bài tập nhận thức 45 phút.
 
CERTIFICATE :             
QUALITY CULTURE IN THE ENTERPRISE
Trân trọng giới thiệu chuyên đề này với các doanh nghiệp
TS. BÙI BÌNH THẾ, VT. Viện Chất lượng quản lý. Tel: 0909 512 149
**Chuyên đề được thực hiện theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
    
Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0866 488 453; 0869 183 294; 0909 512 149